5848115a 6830 49a6 8165 207d63f55921

Vertikal: Kohti kannustavaa kuntataloutta

Kuntapalveluiden haasteet kasvavat: lapsia on liian vähän, vanhuksia on riittävästi ja tuottavuuden parantaminen on vaikeaa. Miten saada toimintaa uudistettua niin, ettei kuntaveroa tarvitse painaa katosta läpi?

K

untajohtamisen uudistaminen on ainoa kestävä vastaus kuntatalouden haasteisiin. Uudistus toteutuu siirtämällä hallitusti valtaa ja vastuuta keskeltä kentälle. Siirto johtaa suoraan parempaan työhyvinvointiin ja johtamiseen sekä kehittyvään itseohjautuvuuteen. Kannustavuus ja palkiseminen voidaan helposti liittää mitattuun tuottavuuden parantamiseen.

Vertikal Oy on toteuttanut edellä kuvattua toimintamallia kunnissa erinomaisin tuloksin 10 vuoden ajan. Kyseessä on toiminnan ohjaamisen suoriteperusteinen SPB-malli. Uudenlaisen johtamisen tueksi on rakennettu läpinäkyviä mittareita ja raportointia. Varsinkin talousasioissa johtajien osaamista on kehitetty. Innostus kasvaa kun johtajiin luotetaan, heidän osaamiseensa panostetaan ja sitä arvostetaan. Innostus säteilee koko henkilöstöön johtajien kautta.

Kunnan ylin johto voi ajatella, että kentän tasolla ei kanneta vastuuta taloudesta eikä ymmärretä taloutta. Oletus on väärä. Johtamisen uudistaminen on syytä aloittaa nyt; kenttä toivoo sitä ja on uudistukseen valmis. Keinot ja välineetkin ovat jo olemassa. Luottamuksella ja osallistamisella on valtava vaikutus siihen, miten oma työ koetaan.

vertikal.fi

Mainos