16956903 d910 4d2b 89ee db44854e67b4

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella panostetaan hoidon jatkuvuuteen ja lääkärien ammatilliseen kehitykseen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella koetaan, että siirtymä uuteen omatiimi- toimintamalliin on saatu hyvin käyntiin. Lääkärien rekrytointia helpottaa, että alueella on välittömästi voitu aloittaa tärkeä kehitystyö.

V

ANTAAN JA KERAVAN hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko aloittaa korostamalla, että alueella ollaan lääkärien rekrytointien osalta jo hyvässä tilanteessa.

”Tätä vauhdittavat vielä esimerkiksi palkkaohjelman uusiminen ja henkilöstöetuuksien kehittäminen”, hän toteaa.

Tehtäväaluepäällikkö ja terveysasemapalveluiden johtavan ylilääkärin Päivi Fonsénin mukaan lääkäreitä houkuttelee alueelle erityisesti vilkkaasti etenevä kehitystyö. Tavoitteena on ottaa pian käyttöön omatiimi-malli, jolla vaalitaan potilaiden hoidon jatkuvuutta.

”Moniammatillisella ja monialaisella yhteistyöllä on selvästi hyvä kaiku rekrytoinnissa”, Fonsén kuvailee.

Panostuksia esihenkilötyöhön ja mahdollisuuksia vaikuttaa

Alueella huolehditaan myös siitä, että alalla paljon puhuttava lääkärien johtaminen toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

”Valitut rakenteet ja järjestelmät tukevat lähijohtamista. Jokaisella terveysasemallamme on ylilääkäri ja apulaisylilääkäri, jotka ovat läsnä arjen työssä. Yksikkömme ovat myös sen kokoisia, että esihenkilötyöhön on mahdollista panostaa”, Fonsén kertoo.

Merkittäväksi seikaksi Liukko ja Fonsén mainitsevat myös sen, että kehittämistyötä ei tehdä ylhäältä alas, vaan asiakastyötä tekevät lääkärit pääsevät itse kouluttautumaan kehittäjiksi. Tavoitteet ja suuntaviivat saadaan johdolta, mutta työntekijöiltä toivotaan tahtoa vaikuttaa omaa työhönsä.

Laajaa ammatillista oppimista

Hyvinvointialueella on jo lähtökohtaisesti vahva koulutusperinne, ja useita ns. viiden tähden koulutuspaikkoja. Koulutusten osalta tavoitteena ei ole tehdä suuria muutoksia, vaan ainoastaan kirkastaa mahdollisuuksia entisestään. Yhtenä fokusalueena ovat esimerkiksi yhteiset, moniammatilliset koulutukset.

Alueella työskentelee mittava määrä lääkärikouluttajia. Yleislääketieteen ohella perehtyä voi myös muihin erikoistumisaloihin, mikä mahdollistaa syvällisemmän oppimisjakson.

Lisäksi uusi palkkamalli tulee korostamaan asiantuntijoiden kehittymistä työssään.

”Kyseessä on uramalli, jossa edetä voi myös asiantuntijatehtävissä, ei ainoastaan johdossa. Meillä on jo nyt hyvä tilanne tämän osalta, koska meillä on paljon erikoislääkäreitä ja erikoistuvia lääkäreitä”, Liukko mainitsee.

Rekrytoinneissa korostuvat myös työyhteisöjen hyvä henki ja joustavuus. Alueella ymmärretään hyvin, että lääkärit hakevat nyt tasapainoa vapaa-ajan ja työn yhdistämiseen.

”Strategiassammekin on, että haluamme tehdä tästä hyvän työpaikan. Työyhteisöissämme onkin iloista porukkaa ja hyvää meininkiä. Se on hienoa nähdä”, Liukko summaa.

Mainos