987d66bb 9f5a 47f2 b930 0b214350c183

Palokatkot ovat Sewatekin expertiisiä

Rakennustrendit vaihtuvat, mutta paloturvallisuus on aina in. Sewatekin palokatkoläpiviennit estävät tulipalon leviämisen niin uudis-, saneeraus- kuin konversiokohteessa.

T

ulipalotilanteessa lämmön johtuminen ja muovisten materiaalien sulaminen voivat levittää paloa rakennuksen sisällä. Tätä torjumaan tarvitaan palokatkoläpivientejä.

”Rakennatpa uutta tai korjaatpa vanhaa – tai muutatpa rakennuksen käyttötarkoitusta esimerkiksi yhtenäisestä parin palo-osaston toimistotilasta asunnoiksi tai hotelliksi – palokatkoläpiviennit on tehtävä todella tarkasti”, sanoo Sewatekin toimitusjohtaja Timo Husu.

Kun rakennus osastoidaan eri palo-osastoihin, niin läpivietävä tekniikka ei saa heikentää rakenteen palo-osastoivuutta: turvallisimmin tämä toteutetaan CE-merkityn palokatkon avulla. Uudisrakentamisessa tämä on helppo huomioida jo suunnittelupöydällä, kun palokatkosuunnitelmaa ryhdytään tekemään. Saneeraus- tai konversiokohteessa tilanne on haastavampaa.

”Yksi suuri, esimerkiksi teollisuushalli on aikaisemmin ollut vain kahta tai kolmea palo-osastoa. Käyttötarkoituksen muuttuessa vaikkapa asunnoiksi tekniikka pitää pystyä viemään turvallisesti osittain sekä vanhojen että varsinkin useiden uusien palo-osastoivien rakenteiden läpi”, Husu kuvailee.

Välttämättä läheskään kaikki vanhat rakenteet eivät ole polttokoestandardin mukaisia vaan vanhoissa rakennuksissa esiintyy aina saneerausvaiheessa piilossa olleita haasteita. ”Meille on peruskauraa keksiä tällöin toimiva ja turvallinen ratkaisu”, Husu kiteyttää pitkäaikaisen kokemuksen.

Suomalaista ammattitaitoa 30 vuoden kokemuksella

Sewatek on toiminut alalla vuodesta 1989 ja yrityksessä on itse kehitetty ja valmistettu kaikki alan Sewatek-tuotteet Suomessa. Yrityksellä on Avainlipputunnus.

”Korjausrakentamiseen tarkoitetut palokatkot ovat meillä voimakkaasti kasvava tuotesegmentti, ja kohdalle osuukin nyt paljon 1940-luvulla ja sitä aikaisemmin pystytettyjä rakennuksia, joiden vähintäänkin persoonalliset turvetäytteiset välipohjarakenteet alkavat kyllä käydä tutuiksi”, hän naurahtaa.

Kustannustehokkuutta myös saneerauskohde-asiakkailleen tuottaakseen Sewatekilla on ryhdytty standardoimaan myös vanhempien saneerauskohteiden palokatkoläpivientien tuoteratkaisuja. Tilauskohtaisesti tehtaalla valmistettavat läpiviennit voidaan asentaa valmiiksi työmaalle toimitettaviin rakennusosiin, esimerkiksi talotekniikkaelementteihin.

”Osa vanhemmasta rakennuskannasta tulee jo toiselle saneerauskierrokselle, ja yhteistyössä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa teemme jokaisesta kohteesta mahdollisimman paloturvallisen. ”Viimeksi taisi tulla kiitoksia työpanoksestamme Helsingin Alppilan As.Oy Kalliolanrinteen konversiokohteesta, jossa vanha toimistorakennus saneerattiin asunnoiksi”, Husu toteaa.

Sewatekin palokatkotuotteita voidaan käyttää myös Joutsen-merkityissä rakennuksissa.

Mainos