64f9926b 94e0 475c a2f3 408a3987c07e

Yksilöllinen hoito vaatii yhteistyötä – tulevaisuutta tehdään nyt

Terveydenhuollossa panostetaan usein potilasvirtojen hallintaan, mutta painotus tulisi olla yhteistyössä eri ammattilaisten välillä. Valtakunnallista potilastietojärjestelmää ei tarvita, kun tiedon jakaminen yli organisaatiorajojen riittää.

Kun pienet ja keskisuuret terveydenhuollon tekijät toimivat tasavertaisina suurten toimijoiden kanssa, valtakunnallinen malli on valmis. Ideaalitilanteessa kommunikaatio kaikkien välillä toimii ja hoito on laadukasta hoitavan tahon organisaatiokoosta riippumatta. Yhteistyöverkostossa lääkäri voi heti vastaanotolta lähettää potilaan asian käsittelyyn toiselle ammattilaiselle. ”Terveydenhuollon resurssit eivät nykyisellään riitä, jolloin koko ajatusmalli tulee uudistaa. Kun tehdään yhteistyötä, kokonaisuus alkaa toimia”, näkee Vitec Acute Oy:n tuote- ja palvelukehittäjä Anita van Gils.

Ihmiset tarvitsevat yksilöllistä hoitoa, joka vaatii jaettua tietoa. Oikeanlaisen resursoinnin lisäksi tehokkaaseen tiedonkulkuun vaikuttaa toimiva yhteinen potilastiedon arkisto sekä tahto tiedon vaihtamiseen.

”Kanta-arkisto tulisi pitää aktiivisena tiedonlähteenä, josta potilastietoja ja diagnostiikkaa on helppo hakea kaikille toimijoille. Kun potilaan taustat ovat tiedossa, hoito on helpompaa, varmempaa ja nopeampaa.”

Tavoitteena tulisi olla palvelumalli, jossa kaikki terveydenhuollon toimijat voisivat osallistua potilaan hoitoon organisaatiosta riippumatta. ”Suomen yksityinen terveydenhuoltosektori voisi toimia hyvin yhteen hyvinvointialueiden kanssa perhelääkärimallilla, kuten Euroopassa tehdään”, selventää Vitec Acute Oy:n toimitusjohtaja Janne Vainio.

Lääkärilehden 11/21 Tulevaisuuden terveys -artikkelissa potilastietojärjestelmien yleisimmiksi haasteiksi nostetaan tiedonhaun hankaluus Kanta-palvelusta ja heikkolaatuiset yhteenvetonäkymät. Lisäksi järjestelmien hitaus ja yllättävät käyttökatkot harmittavat.

Ratkaisuna Vainio näkee tiedonkulkua selkeyttävät terveydenhuollon yhtenäiset standardit. ACUTE-potilastietojärjestelmä perustuu vakioituihin tietojenkäsittelymalleihin potilastiedoissa ja järjestelmien välisissä integraatioissa, mikä helpottaa ammattilaisen työtä ja organisaatioiden välistä viestintää.

”Järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa jo nyt ison ammattilaisverkoston hyödyntämisen, jolloin yhteistyö palvelee isoa joukkoa suomalaisia vieden koko terveydenhoitoalaa ison harppauksen eteenpäin kohti tulevaisuuden kokonaisvaltaista ja laadukasta hoitoa.”

Tutustu tarkemmin: www.vitecsoftware.com/fi/tuotealue/acute/

Mainos