55845282 bb0e 4605 bd2b 8196a2cae4f0

Koulutuspääoma kiinnostaa Turussa erikoistuvaa lääkäriä

Turun kaupunginsairaalan uudistus lisää lääkärin työn laatua. Se on myös erikoistuvan lääkärin mieleen, jolla on nyt aiempaa parempi oppimisympäristö.

S

en jälkeen kun Matias Pehkonen oli aloittanut erikoistuvana lääkärinä Turun kaupunginsairaalassa syksyllä 2019, hän sai pian kuulla tulevasta organisaatiouudistuksesta. Tavoitteena oli vähentää 50 potilaspaikkaa ja samalla lisätä lääkäreitä. Potilaiden hoito ohjautuu jatkossa medisiinisen, geriatrisen ja palliatiivisen prosessin mukaisesti.

”Laatu- ja kehitystyöllä tulee olemaan prosessien sisällä aiempaa vahvempi rooli”, ylilääkäri Kari Koskela kiteyttää.

Erikoistuvan lääkärin osalta se tarkoittaa aiempaa parempaa mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan. Pehkonen on päässyt mukaan sairaalan toiminnan kehittämiseen erikoistuvien vanhimman roolissa.

”Olen kokenut, että ajatuksiani on kuultu ja poikkeuksellisenkin vuoden aikana monet asiat ovat nytkähtäneet eteenpäin. Teimme muun muassa uuden lääkärin perehdytykseen check-listan, joka selkeyttää koko talon käytäntöjä”, Pehkonen kertoo.

Lääketiede on lääketaidetta

Poikkeuksellinen vuosi ja uusi lääkärisopimus toivat tarpeen uudistaa sairaalan päivystystoimintaa.

’’Laitoimme päivystyksen uuteen muotoon ja nyt talossa on päivystysaikaan kaksi lääkäriä töissä. Se on hieno juttu erikoistuvan kannalta. Nyt ei tarvitse päivystää yksin yölläkään ja työtaakka tasoittuu.”

Erikoistuvan oppimisen kannalta seniorituki on olennaista. ”Osastoilla ykkösjuttu

ovat lääkärikierrokset yhdessä seniorilääkärin kanssa”, Pehkonen sanoo.

Hän yllättyi sairaalan järjestämän koulutuksen monipuolisuudesta ja lääkärien aktiivisista viikkotapaamisista. Niissä tutustui laajaan kollegajoukkoon ja oli helppo konsultoida kaikenlaisista asioista.

”Tykkään tiimityöstä, mitä sairaalatyö suurimmaksi osaksi on. Jaksoni on ollut monipuolinen. Se on kattanut geriatrista akuuttihoitoa, sisätauteja, kuntoutusta sekä saattohoitoa. Koen, että olen saanut kasvaa lääkärinä ja oppinut valitsemaan oikean hoidon. Se on palkitsevaa”, Pehkonen kertoo.

Turussa on ymmärretty vaalia talossa olevaa hiljaista tietotaitoa. ”Lääketiede on myös lääketaidetta, siihen kuuluu eettinen keskustelu. Emme pysty kilpailemaan rahalla yksityisen puolen kanssa. Oma koulutuspääoma on valttimme: se mitä ei voi oppia kirjoista”, Koskela toteaa.

Turun kaupunginsairaala

  • Lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa noin 600
  • Uudistuksen jälkeen potilaspaikkoja 285
  • Sopii useimmille erikoistumisaloille
  • Vahvuutena laaja koulutuspääoma

Yllä olevassa kuvassa: Kari Koskela (vas.) kannustaa erikoistuvia lääkäreitä hakemaan Matias Pehkosen tavoin Turun kaupunginsairaalasta paikkaa. Taloon on myös avautumassa lisää lääkärinvirkoja.

Mainos