60a9f9e9 7204 4e43 b98f 010ac8b657ad

Vahva seniorituki ja työaikajoustot perheystävällisen Etelä-Pohjanmaan valtteja

Monipuolista työtä, kilpailukykyinen palkkaus, toimiva ohjaus sekä työaikajousto. Etelä-Pohjanmaalla on helppo yhdistää työ ja vapaa-aika. Alueella on erinomaiset mahdollisuudet väljään asumiseen. Lähellä ovat sekä luonto että monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Etelä-Pohjanmaan alueen julkisessa terveydenhuollossa on viime vuosina panostettu vahvasti nuorten lääkäreiden koulutuksen tukemiseen, urapolkuja suunnitellaan ja paikkakunnalle asettumisessa autetaan. Useampi alueen terveyskeskuksista on saanut kandiystävällisen terveyskeskuksen arvonimen ja myös NLY tähtiä on ropissut hyvin. Erityiskiitosta ovat saaneet mm. hyvin järjestetty perehdytys, kohtuullinen työmäärä, seniorituki, joustavuus työaikajärjestelyissä, palautteen saaminen sekä hyväntuulinen työyhteisö, joka auttoi jaksamisessa. Näitä kiitettiin myös tänä kesänä kaikille alueen terveyskeskuksissa kesäkandeina toimineille lähetetyn kyselyn vastauksissa.

Pienten terveyskeskusten etuina pidetään kotoisaa tunnelmaa ja sopeutumisen helppoutta. ”Pienellä paikkakunnalla työskennellessä omat mielenkiinnon kohteet voidaan huomioida työvuorosuunnittelussa. Työkavereihin tutustuu nopeasti, mikä mahdollistaa osallistumisen työkulttuurin kehittämiseen”, toteaa Suupohjassa terveyskeskuslääkärinä muutaman vuoden työskennellyt Daniel Kähärä.

Paluumuuttajat todistavat Seinäjoen vetovoimaa

Yleislääketieteen erikoislääkäri Jukka Raittinen toimii nykyisin Seinäjoen kaupungilla vastaanottojen alueylilääkärinä. Hän oli valmistuttuaan vuosina 2007- 2013 töissä Seinäjoen kaupungilla tk:ssa ja EPSHP:n Seinäjoen keskussairaalassa eri klinikoilla, ja sen jälkeen kahdeksan vuotta pääkaupunkiseudulla, joista viimeiset vuodet kouluttajalääkärinä Vantaan Martinlaaksossa. Viime kesänä hän paluumuutti Seinäjoelle perheen lasten lähestyessä esikouluikää. ”Koen, että täällä on luonto lähellä ja sopivasti pienemmät piirit.”

NVIL0539-Edit.jpeg

Raittinen pyrkii kehittämään toimintaa hyödyntäen mm. pääkaupunkivuosien kokemuksiaan. ”Panostamme moniammatilliseen tiimimalliin”, hän toteaa ja lisää: ”Erikoistuvia lääkäreitä tukee ohjaajalääkäri, jolla ei ole potilasvastaanottoa vaan hän on nuorten lääkäreiden käytettävissä. Erikoistuminen on helppo suunnitella sujuvana putkena YEK:stä EL -papereihin.”

Työaikajousto mahdollistaa toimivan perhearjen

Myös Niina Ristimäen ”työkoti” on Seinäjoen terveyskeskus. Hän on piakkoin erikoistumis-opintonsa päättävä yleislääketieteen erikoistuva lääkäri, joka on ollut vanhempainvapaalla ja hyödyntänyt työaikajoustoa osa-aikatyön muodossa. ”Viime syyskuussa aloin koota sairaala-palveluita, ensin lastentaudeilla ja sitten sisätaudeilla. Keskussairaala on käytännössä tk:n seinän takana ja yhteistyö todella joustavaa”, hän toteaa.

NVIL0547-Edit.jpeg

Myös Seinäjoen terveyskeskuksessa on myös useita eri alojen erikoislääkäreitä kuten kardiologi, psykiatri ja gastroenterologi. Kokemusta, osaamista ja tukea siis löytyy läheltä, mikä varmistaa toiminnan sujuvuuden. ”Tk:n sisällä on helppo tehdä konsultaatioita ja antaa potilaille hyvää hoitoa ilman, että heitä tarvitsee lähettää erikoissairaanhoitoon. Erikoistuvan kannalta meillä pääsee monipuolisesti kokemaan eri sektoreita, ja kollegoiden tukea ja konsultaatiota yli erikoisalojen saa helposti”, Ristimäki kokee.

Erikoisalana gastroenterologinen kirurgia

EPSHP:n monipuolinen toimenpidesairaala mahdollistaa suuntautumisen esimerkiksi gastrokirurgian eri osa-alueille. ”Laajasti osaamista ja kokemusta omaava tiimi tukee nuorta erikoistuvaa lääkäriä hyvin. Meillä on klinikalla hyvä henki ja tiimiin on helppo tulla”, kertoo kirurgi Ismo Laitinen (yläkuvassa), joka on perehtymässä peräsuolikirurgiaan. Hän toimii kirurgian klinikassa erikoistuvien tutorina koulutusvastuu- eli kova-lääkärinä. Koulutusvastuulääkärit kehittävät erikoislääkäri-koulutusta konkreettisesti – idea kova-lääkäristä on syntynyt erikoistuvien palautteesta.

Sisätautien klinikassa on 22 erikoislääkäriä, ja kaikki sisätautien suppeat erikoisalat edustettuna. Monipuolista työtä on oppimassa 12-14 erikoistuvaa lääkäriä. Kova-lääkärin lisäksi sairaalan sisätautien professori huolehtii sisätautien erikoistuvien koulutuksen monipuolisuudesta.

Tervetuloa tekemään antoisaa työtä!

Etelä-Pohjanmaalla sinua odottavat rennot ja huumorintajuiset työyhteisöt, joissa kaveria autetaan aina. Saat aikaa aidosti paneutua potilastyöhön. Asiakaskuntamme on kiitollista ja lääkäriä arvostavaa. Alueella on käytössä yhteinen Lifecare potilasjärjestelmä, mikä jouhevoittaa työtä. Ota yhteyttä suoraan haluamasi yksikön ylilääkäriin tai aakariksi@epshp.fi osoitteen kautta viestisi voidaan ohjata niin terveyskeskuksiin kuin sairaalan klinikoihinkin.

Mainos