192dbde2 778c 4a86 aa77 73454ef9473e

Case Hyvinkää: Parempi energiatehokkuus ja sisäilmaolosuhteet rakennuksen koko elinkaaren ajan

Vastakkainasettelulle ei ole sijaa rakennusten energiatehokkuutta ja sisäilmaolosuhteita ratkottaessa. Hyvinkään energiajohtamisen malli on poikkeava, sillä taustalla vaikuttaa koko kaupunkikonsernin tiivis yhteistyö.

P

alveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n järjestämässä AJASSA-ammattilaispäivässä jaettiin viime vuoden lopulla alan uusia ideoita ja käytänteitä – Hyvinkään malli herätti kuhinaa.

”Lopputulos säästää energiaa ja rahaa”, pohtii Hyvinkään kaupungin tilapalveluiden LVIA-projektipäällikkö Erkki Viljanen.

Energiankulutuksen ja sisäilman seuranta on totuttu hajauttamaan useisiin ratkaisuihin. Hyvinkäällä veden, sähkön ja lämmön kulutusta sekä sisäilman laatua valvotaan yhdessä Valvomopalvelu WiRE:ellä, jonka tuottaa Hyvinkään Lämpövoima Oy. Mukana ovat tilapalvelut, Hyvinkään vuokra-asunnot Oy sekä KOy Wanha Villatehdas.

”Vuonna 2016 aloimme pohtia, kuinka saada lisäpontta Hyvinkään talotekniikan ja energiatehokkuuden hallintaan”, taustoittaa Lämpövoiman asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen. Palvelu käynnistyi viime vuonna ja prosessia kehitetään pitkäjänteisesti. Vanhat automaatiojärjestelmät on tavoitteena uusia vuoteen 2030 mennessä.

”Automaatio- ja energianhallintaratkaisut on mietitty kaupunkikonsernin laajuisesti, suunnittelupöydältä asti. Kiinteistöstä kerättävän tiedon lisääntyessä avautuu uudenlaisia teknisiä mahdollisuuksia”, selittää energianhallinnan ja talotekniikan valvontapalveluista vastaava Pasi Nevalainen. Tulevaisuudessa käyttöön voidaan ottaa kaukolämmön kysyntäjousto, jolla tasataan kaukolämpöverkon kulutushuippuja ja pienennetään hiilidioksidipäästöjä.

WiRE luo lisäarvoa niin asukkaille, kiinteistön omistajille, käyttö- ja kunnossapitotoimijoille kuin suunnittelijoillekin. Käytössä on laadukasta dataa, energiankäyttö tehostuu ja rakennukset ovat hyvinvoivia sekä olosuhteet terveelliset. Aikaisemmin tietoja on joutunut metsästämään, nyt haluttu fakta löytyy muutamalla klikkauksella.

”Automaatio on kiinteistön omistajan tärkein työkalu talotekniikan hallinnassa”, Viljanen summaa.

PALVELEVA KAUKOLÄMPÖ FINDHC RY on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on parantaa kaukolämmön tunnettavuutta, lisätä tietoisuutta kaukolämmön merkityksestä Suomessa sekä kehittää jäsentensä välistä yhteistoimintaa niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.

Mainos