5b438cb8 fab4 4d4f 93e9 354cdce985e7

Psykiatrit viihtyvät Hämeessä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella eli Oma Hämeessä saatiin erinomaisia tuloksia työtyytyväisyyskyselystä. Psykiatrit viihtyivät, arvostivat lähijohtamista ja kokivat olevansa hyväksyttyjä sellaisina kuin ovat. Nyt tulosaluejohtaja Paula Turunen haastaa muutkin mukaan kyselyyn, sillä psykiatria on mainettaan mukavampi ala.

V

IIME AIKOINA psykiatria on pilkahdellut julkisuuteen positiivisella tavalla. On terapeutti-Ville, joka valittiin eduskuntaan ajamaan mielenterveysasioita ja on lääkäri-Jonne, jonka mielenterveyteen, päihdelääketieteeseen ja seksologiaan liittyvällä TikTok-kanavalla on yli 40 000 seuraajaa.

Sitten on Kanta-Hämeen hyvinvointialue, jossa juuri saatiin dataa siitä, että psykiatrit viihtyvät työssään.

”Kyselyn perusteella nousi esiin kaksi tärkeää asiaa. Lähijohtaminen oli hoidettu hyvin. Johtajat loivat positiivista tunneilmapiiriä, olivat tasapuolisia ja tavoitettavissa”, mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosaluejohtaja Paula Turunen kertoo.

Toinen huomio liittyy työpaikan yleiseen ilmapiiriin. Oma Hämeessä sai psykiatrien mielestä olla oma itsensä. Tunneilmapiiri koetaan psykologisesti turvalliseksi, psykiatrit tunsivat olevansa arvostettuja ja ymmärrettyjä.

”Tämä on ihan mahdottoman hieno juttu! Näitä kaikkia asioita psykiatrit pitivät itse tärkeinä työpaikallaan ja nämä asiat myös toteutuivat käytännössä.”

Muutkin mukaan kyselyyn

Oma Hämeen työntekijäkokemuskysely ei ollut tieteellinen tutkimus, mutta antaa viitteitä psykiatrien työoloista. Turunen toivoo, että kaikki psykiatrian erikoisalojen lääkärit vastaisivat kyselyyn, jotta saataisiin valtakunnallista tietoa työntekijäkokemuksesta kaikkien HVA -johtajien käyttöön.

”Haluan raikastaa psykiatriaa. Tavoitteeni on, että Suomen parhaat työpaikat löytyvät psykiatriasta, tietysti Oma Hämeestä.”

Turunen tietää, että moni lääkäri pitää psykiatriaa synkkänä ja vaativana alana.

”Niin minäkin ajattelin nuorena lääkärinä. En ymmärtänyt siitä mitään, mutta tehdessäni reunapalveluja yllätyin psykiatrian tiimityön mielekkyydestä. Hämeessä sain reilusti aikaa tutustua potilaan ongelmiin. Häntä hoidettiin kokonaisvaltaisesti, sillä tiimissä oli aina mukana psykologi, hoitaja ja sosiaalityöntekijä.”

Etätyömahdollisuuksia lisää

Kyselyn perusteella nuoret lääkärit olivat Oma Hämeessä kaikkein tyytyväisimpiä työhönsä.

”Juuri heihin olemme satsanneetkin, jotta palkkaa ja sopivaa työtä olisi mielekkäästi. Toisaalta nuorten urapolkusuunnittelua voisi vielä parantaa, ja tämä työ meillä on käynnistynytkin.”

Kysely paljasti hieman eroja osto- ja virkalääkärien välillä. Ostopalvelun kautta työskentelevien psykiatrien kokemana työnhallinta oli parempaa: he pystyivät esimerkiksi vaikuttamaan enemmän työtuntiensa määrään.

Sen sijaan ostolääkärien hivenen parempaa palkkaa eivät psykiatrit pitäneet kovin tärkeänä. Virassa olevat puolestaan arvostivat työn pysyvyyttä, ostopalveluissa työskentelevät eivät.

”Kaikki toivoivat etätyömahdollisuuksien lisäämistä. Sen lisäksi aiomme parantaa työnhallintaa. Olemme aloittamassa työntutkimusta, jossa selvitetään, mihin psykiatrien ja muiden ammattilaisten työaika poliklinikalla kuluu. Haluamme löytää turhat työvaiheet ja antaa ammattilaisille mahdollisuuden keskittyä merkityksellisiin ja vaikuttaviin työtehtäviin.”

Niin ja muuten, on Oma Hämeelläkin oma TikTok-kanava: @mtjariippuvuuspalvelut. Sen suosituimmalla videoilla on yli 12 000 tykkäystä ja yli 300 000 näyttökertaa.

Yllä olevassa kuvassa: Paula Turunen on tyytyväinen uuden Ahveniston sairaalan eli Assin rakentamiseen, sillä se tarjoaa uudet ja paremmat toimitilat myös psykiatrialle.

link.webropolsurveys.com/ S/5EB473F3B324AFE5

Tuloksia Turunen lupaa jakaa somessa ja johtajaverkostoissaan.

Mainos