7f9074cd 44e8 4385 baff b9ce91d03719

Systemaattisesta palveluntarpeen arvioinnista apua arjen suunnitteluun

T

ällä hetkellä hyvinvointialueet luovat strategioitaan, joissa määrittelevät omien alueidensa tavoitteita. On ollut hienoa huomata, että joihinkin strategioihin on sisäänkirjoitettu myös vammaistyön osalta RAI:n käyttöä arvioimaan asiakkaiden palvelun tarvetta. RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

Miksi tämä on niin tärkeää? Vammaispalveluissa on omat erityishaasteensa: henkilöstön mitoitusvaateet eivät perustu lakiin eikä palveluntuottajilla tai järjestäjillä ole yhtenäistä tapaa arvioida asiakkaiden hoivan tarvetta.

Validian tavoitteena on olla laatujohtaja vuonna 2023. Olemme pilotoineet vuoden 2022 aikana 16 asumisyksikössämme vammaispalveluihin soveltuvaa RAI:ta (RAI Cha), ja tavoitteena on löytää yhtenäinen arviointimittari vammaispalveluihin. RAI-järjestelmää käyttämällä asiakkaiden palvelutarpeet selvitetään yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. Tuotetun tiedon avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti heille, jotka niitä tarvitsevat.

Olemme yhdessä THL:n, Invalidiliiton ja eri yliopistojen kanssa rakentamassa tutkittua tietoa RAI-pilotista sekä itsellemme että valtakunnalliseen käyttöön. Pilotissa keräämme systemaattisesti asiakas- ja työntekijäkokemuksia. Kesän 2022 aikana olemme rakentaneet RAI-arviointiin perustuvaa pätevää ja käyttökelpoista palveluluokitusta, joka vastaa asetettuja tutkimus- ja kehittämiskriteerejä. Validian tavoitteena on edelleen kehittää RAI-arviointiin perustuvaa mitoituksen arviointia. Lisäksi arvioimme ja kehitämme yhteistyössä Interrai:n kanssa vaikeavammaisten RAI intrumentti Cha Vap:a, joka valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Toimintatapojen uudistaminen edellyttää aiempaa vahvempaa yhteistyötä niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden sekä viranomaisten kanssa. Me olemme lähteneet tälle muutosmatkalle ja kutsumme kaikki yhteistyötahot mukaan tekemään Suomesta maailman parasta maata vammaisille ja vammautuneille.

Validia Rikka Hannele Validia.jpeg Riikka Haahtela laatujohtaja Validia Oy

Mainos