2889be66 34ff 4b32 bc77 8e975c9e4d4c

Tekoälyn käyttöön pitää olla imua

T

ekoäly on nopeasti kehittyvä teknologia, joka voi mullistaa sosiaali- ja terveydenhuollon. Viime ajat ovat olleet tekoälyn kehityksessä käänteentekeviä – panostukset ovat globaalisti mittavia.

Tekoälyltä odotetaan jo nyt vaikutuksia muun muassa työn tuottavuuteen ja tiedon laatuun. Kansainväliset tieteelliset tutkimukset kertovat jatkuvasti aiempaa paremmista kliinisistä tuloksista ja laadukkaammasta hoidosta. Teknologia alkaa olla kyvykästä. Mahdollisia tekoälyn käyttökohteita on tunnistettu suomalaisessakin sotessa, ja hyvinvointialueilla on jo käynnissä erilaisia kokeiluja.

Käytön esteitä raivattava

Tekoäly on vain ja ainoastaan teknologiaa, ja käyttöön saattaminen vaatii työtä. Pitää varmistaa tietosuojaa ja -turvaa, on olemassa riskejä virhetulkinnoista, eettisyydestä ja tasapuolisuudesta. Nämä ovat vielä realistisia uhkia, jotka voivat johtaa luottamuksen puutteeseen ja haluttomuuteen käyttää tekoälyä.

Esimerkiksi lääkärin työssä perustehtävät eivät varmasti juuri muutu. Tekoäly ei korvaa ihmisten päätöksentekoa, mutta tueksi on tarjolla uusia välineitä, kuten kuva-analytiikkaa tai koontia laajasta sairauskertomusaineistosta. Lääkäreillä ja muilla terveydenhuollon ammattilaisilla on vastuu potilaiden hoidosta, ja ihmisen tulee tarvittaessa voida ohittaa tekoälypäätökset.

Terveydenhuollossa tarvitaan vielä kliinistä arviointia tekoälyn luotettavuuden varmistamiseen. Esimerkiksi ennustavaa analytiikkaa kohtaan on kysymysmerkkejä. Täytyy varmistaa, että tulkinnat ovat reiluja, turvallisia ja noudattavat sääntöjä. Alkuvuodesta hyväksytty EU:n tekoälysäädös (AI Act) tulee sääntelemään käyttöä ja kehitystä. On riski, että osa innovaatioista hyytyy lupa- ja valvontaprosesseihin.

Mahdollisuuksia riittää

Rutiininomaisten hallinnollisten tehtävien automatisointi onnistuu helposti. Tekoäly voi myös tarjota tukiälynä merkittävää apua diagnosointiin tai ​​hoidon suunnitteluun. Toisaalta se voi tukea kansalaisia palveluihin hakeutumisessa tai vaikka oirearvioissa.

Käyttöön ja hyödyntämiseen pitää olla imua. Innokkaimpien lääkäreiden ja muiden sote-ammattilaisten on syytä olla mukana, jotta tekoälypohjaisilla innovaatioilla voidaan saavuttaa aitoa vaikuttavuutta. Käyttäjän näkökulma on tärkeä. Lääkäreiden pitää voida valita, haluavatko he saada apua tekoälyltä. Heidän pitää myös tietää, miten ja millä tiedoilla tekoäly tekee päätöksiä. Potilaita ei voi kohdella eri tavalla tai epäoikeudenmukaisesti.

Työkalut saadaan vaikuttaviksi ja käyttäjäystävällisiksi palautteen perusteella. Tarvitaan tutkimusta, jolla seurataan tekoälyn käytön vaikutuksia ja voidaan perustella potentiaalia. Yhteistyötä tekoälyratkaisujen kehittämisessä on tarpeen eri tasoilla muutoinkin. On tärkeää ja hyvä, että tähän panostetaan nyt kansallisesti myös sosiaali- ja terveysministeriön toimesta.

Juha Rannanheimo Kehitysjohtaja

UNAn logo (1).jpg

Mainos