706285ab 352e 4673 852f a307062643d6

Itsenäistä kotiasumista ikääntyvälle, tietoon pohjautuva tilannekuva lääkärille

Suomalaisinnovaatio Evondos®-lääkeannostelurobotti lisää ikäihmisten arjen itsenäisyyttä ja ohjaa ottamaan turvallisesti oikeat lääkkeet, oikealla annostuksella, oikeaan aikaan.

K

OTIHOIDON HAASTEENA on muun muassa hoitajien rajallinen määrä ja aika, työn ruuhkahuiput sekä asiakkaan riippuvuus hoitajista tai läheisistä. Riski on lisäksi lääkkeiden väliin jäämiseen tai ylimääräisiin lääkeannoksiin. Lääkeannostelurobotti tuo avun kaikkiin edellä mainittuihin seikkoihin.

”Robotin avulla ikäihminen pystyy noudattamaan lääkärin ohjeistusta. Hän voi tuntea itsensä itsenäisemmäksi, kun ei ole riippuvainen hoitajan tai läheisen muistutuksista. Esimerkiksi muistisairauden alkuaikana, kun toimintakyky on vielä hyvä, oikein otetut lääkkeet parantavat merkittävästi arkea”, Evondosin perustaja ja Chief Customer Officer Mika Apell, pohtii inhimillisiä etuja.

Lääkeannostelurobotilla on jaettu jo yli 30 miljoonaa lääkeannosta, laite on helppokäyttöinen, se puhuu käyttäjänsä kieltä ja hoitomyöntyvyys on 99 prosenttia. Lääkäri saa ymmärryksen potilaan kokonaiskuvasta ja voi vaikuttaa paremmin potilaan oikeanlaiseen hoitoon. Hoitovasteen arviointiin tuo arvoa, kun lääkäri tietää, että potilas on muistanut ottaa lääkkeet.

“Robotti karsii inhimilliset virheet annostelussa ja saatavilla on ainoastaan lääkkeet, jotka kuuluu ottaa. Jos lääkkeitä ei ota, ne varastoituvat turvallisesti laitteeseen ja ottamatta jääneistä lääkkeistä lähtee hälytys hoitajalle. Riski lääkkeiden väärinkäyttöön sekä lääkitysvirheisiin siis pienenee”, Apell mainitsee.

Lääkkeet annostellaan apteekissa laitteeseen sopivaan rullaan, vaihtoväli on pari viikkoa. Uusimmalla Evondos® Anna®-lääkeannostelurobotilla hoitaja voi antaa lääkkeet videopuhelun aikana ja neuvoa lääkkeenotossa. Apell selittää: ”Käynnit asiakkaan luona voidaan hoitaa joustavammin ilman ruuhkahuippuja, kun robotti pitää huolen lääkkeiden oikeasta ajoituksesta. Toisaalta hyväkuntoisena kotona pärjääminen vähentää hoivakotien ja sairaalajaksojen kuormaa. Hyöty onkin sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti merkittävä.

Evondos Group on Euroopan johtava automaattisten lääkeannostelupalveluiden tarjoaja. Suomalaisen Evondosin ainutlaatuinen lääkeannostelupalvelu tarjoaa ammattimaisille kotihoito-organisaatioille merkittäviä laatu- ja kustannushyötyjä. Sen asiakkaina on yli 600 hoito-organisaatiota, kaupunkia tai kuntaa Pohjoismaissa ja Alankomaissa. Evondos-palvelun avulla on jaettu kymmeniä miljoonia lääkeannoksia oikeana aikana ja oikeana annoksena, 99 % hoitomyöntyvyydellä ja säästäen yli 800 000 työpäivää hoito-organisaatioissa. Evondos®-lääkeannostelurobotti on 1. luokan lääkinnällinen laite.

Mainos