0c7d922c d29a 440f 9e66 63aa9adb23a6

ALLU-laitteilla materiaalit ja maa-ainekset uusiokäyttöön, ympäristöä säästäen

Saastunutta maaperää, rakennusjätettä, vaikeasti käsiteltävää lietettä? Jäätynyttä biomassaa, joka hidastaa energiantuotantoprosessia? Paakkuuntunutta materiaalia, jonka pitäisi olla pulverimaista? ALLU Finland Oy:n lisälaitteet ovat jo 35 vuoden ajan tehostaneet kierrätysmenetelmiä sekä prosesseja maanrakennustyömailla, eri puolilla maailmaa. Suomalaisen perheyrityksen tuotannosta yli 95 prosenttia menee vientiin.

J

otta maa-aines tai materiaali voidaan uusiokäyttää ja edelleen hyödyntää, siitä on joko seulottava pois ei-haluttu aines tai muutettava sen muotoa - esimerkiksi jaekokoa - käyttöön kelpaavaksi. ALLU tarjoaa ratkaisun asiakkaalle.

Pyöräkuormaajaan tai kaivinkoneeseen liitettävä ALLU- lisälaite seuloo, erottelee, murskaa ja lastaa materiaaleja ja maa-aineksia laidasta laitaan. ”Asiakkaalle hyöty hankinnasta näkyy käytännössä esimerkiksi pienempinä polttoainekustannuksina, kun työmailla maamassat voidaan uusiokäyttää ja poiskuljetettavan massan määrä vähenee”, kertoo toimitusjohtaja Ola Ulmala ja jatkaa: ”Säästöä syntyy myös pienempien jätemak- sujen muodossa, kun vähemmän massaa menee maankaatopaikalle ja myös merkittävästi pienempänä investointitarpeena peruskoneisiin.”

Suomalainen innovaatio on kansainvälistynyt ja pienestä insinööriyrityksestä on kasvanut 31 miljoonan liikevaihtoa tekevä globaali toimija. ”Jakeluverkostomme kattaa yli 30 maata, tytäryhtiöt Ranskassa, Saksassa, USA:ssa, Ruotsissa, UK:ssa, Kiinassa ja Lähiidässä mukaan lukien”, viitoittaa Ulmala. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Orimattilassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

”Menestyksemme perustuu asiakkaiden kuuntelemiseen ja yhdessä tekemisen toimintatapaan. Siirrämme jatkossa yhä enemmän osaamistamme edustajaverkkoomme ja paikallisille partnereillemme jälkimarkkinoinnin tueksi”, Ulmala sanoo.

Vankan kasvun ja kansainvälistymisen ohella, ALLU kehittää jatkuvasti uutta – asiakkaan toiveita kuunnellen. Reilu vuosi sitten esiteltiin mobiilisovellus, jonka avulla ALLU Transformerin käyttäjä saa mobiililaitteeseensa reaaliajassa tietoa koneen toiminnasta sekä mm. turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset.

”Innovatiivinen, innostunut ja kansainvä- linen henkilöstö on tärkein voimavaramme. ALLU- tiimiimme koostuu 14 eri kansallisuudesta ja vankasta markkinaläsnäolosta”, kertoo Ulmala pohtiessaan vielä yrityksen menestystekijöitä.

IMG_1783.JPG Ola Ulmala toimitusjohtaja, ALLU Finland Oy IMG_1782.JPG IMG_1784.JPG

Mainos