88189913 ae09 4952 8910 733bed3372dc

Hyvinvointialueilla tarvitaan tehokasta ja kokonaisvaltaista tiedon liikkumista

UNA Oy on yhteiskunnallinen yritys sekä kehitys- ja asiantuntijayhteisö, jonka omistajina ovat hyvinvointialueet ja omistajien in-house yhtiöt. UNAn tavoitteena on tukea sote-alan ammattilaisten työtä ja luoda mahdollisuuksia tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen.

U

NAN johtava asiantuntija Pirkko Kortekangas näkee, että yrityksen kehitysyhteistyössä keskeistä on luoda työtä helpottavia keinoja juuri tähän hetkeen – ei ainoastaan tulevaisuuteen.

”Järjestelmiä tai toimintatapoja ei aina tarvitse vaihtaa täysin. Tuotteidemme tarkoituksena onkin paikata olemassa olevia aukkoja, sen sijaan, että niillä korvattaisiin jotain täysin”, hän aloittaa.

Keskeisenä haasteena UNAssa on tunnistettu, että digitalisaatio ja sähköinen asiointi näkyvät lisätyönä terveydenalan ammattilaisille. Tähän ratkaisuna UNA on kehittänyt työkaluja, joilla tiedon liikkuminen ja käytännön digitaaliset työtehtävät helpottuvat.

Ratkaisuista Lomake UNA on todistusten ja lausuntojen tekemiseen tarkoitettu työväline, jonka avulla dokumentteja voidaan esimerkiksi säilyttää ja siirtää automaattisesti sähköisessä muodossa.

Tilannekuva UNA yhdistää asiakkaan tiedot useasta lähteestä yhdeksi koosteeksi, josta ammattihenkilön on helppoa saada ne käyttöönsä.

Pirkko Kortekangas.jpg

Hyötyjä niin ammattilaiselle kuin asiakkaalle

Hyvinvointialueisiin siirtyessä asiakastiedot ovat teoriassa siirtyneet yhdelle rekisterinpitäjälle. Käytännössä monilla alueilla on kuitenkin edelleen useita potilastietojärjestelmiä.

”Tilannekuva UNAlla kaikki tiedot, myös yksityiseltä sektorilta, saadaan käytettäväksi yhteen järjestelmään. Ja vaikka asiakas ei itse pääse näihin tietoihin suoraan käsiksi, terveydenhuollon ammattilainen voi jakaa ne myös hänelle”, Kortekangas toteaa.

Jatkokehityksen kannalta toiveena on, että Tilannekuvan osaksi saadaan lisättyä myös asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot, jolloin kokonaisuudesta tulee vielä kattavampi.

”Lääkärin tehtäviin ei pitäisi kuulua tiedon kerääminen, vaan hänen työnsä tulisi alkaa, kun kaikki tarvittava tieto on saatavilla”, Kortekangas mainitsee.

Terveydenhuollon ammattilaisten aikaa ja resursseja säästää myös Lomake UNA. Kortekankaan mukaan esimerkiksi rutiininomaisten lausuntoihin liittyvien töiden osalta kuormitusta voitaisiin vähentää.

”On mennyttä päivää, että jokaisesta asiasta tulee tehdä erillinen todistus tai lausunto. Olemme jo vuosia ajaneet ajatusta, että esimerkiksi flunssaan tai selkäkipuun liittyvät sairauslomatodistukset pitäisi voida luoda automaattisesti sairauskertomuksesta.”

Kortekangas uskoo, että edessä on vielä pitkä kehityskaari ennen kuin esimerkiksi keinoäly mahdollistaa täysin automatisoituja toimintoja.

”Siihen saakka onkin keskeistä, että saamme tehtyä ainakin pieniä parannuksia siihen lisätyöhön, jota digitalisaatio on alalle tuonut”, hän kiteyttää.

Mainos