5e7c27d5 7b03 4cce a223 81f6594c3c38

Tommi Leppänen: Taloyhtiöiden kannattaa selvittää latauspisteen mahdollisuudet

Yhä useammat taloyhtiöt kohtaavat toiveen sähköauton lataamisen mahdollistamisesta.

K

uluttajien kiinnostuksen sähkö- ja hybridiautoja kohtaan on todettu olevan selkeästi nousussa. Viimeisin asiaa koskeva kyselytutkimus uutisoitiin elokuun lopulla.* Kasvavan kiinnostuksen syitä kerrotaan olevan kehittyvä teknologia, houkutteleva verotus sekä uudet automallit, joita eri valmistajat ovat luvanneet tuoda markkinoille.

Käytännössä sähköautojen latauspisteen asentaminen onkin lukuisissa taloyhtiöissä jo työn alla tai harkinnassa. Asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteon mekanismit asettavat omat suuntaviivansa asiassa etenemiselle.

Monille taloyhtiöille ensimmäisenä askeleena onkin yksittäisen tai muutaman osakkaan tahtotila asentaa latauspiste omalle autopaikalleen. Mikäli autopaikka on osakkaan hallinnassa, kysymys on osakkaan muutostyöstä. Käytännössä yhtiö ryhtyykin monesti vasta tässä vaiheessa selvittämään asiaa, jolloin päätöksenteko voi osakkaan näkökulmasta olla turhan hidasta.

Käytännössä yhtiön tulee lupaa myöntäessään selvittää ainakin nykyisen sähköverkkonsa kapasiteetti, onko yhtiössä muita latauspaikan haluavia sekä selvittää pääpiirteissään mahdolliset toteutustavat. Taloyhtiöiden olisikin järkevää tutustua asiaan jo ennen ensimmäistäkään kysyjää.

Tommi Leppänen Lakimies, OTM

*www.autovex.fi/blogi/enemmisto-on-kiinnostunut-sahko -tai-hybridiauton-ostamisesta

Tommi Leppänen on puhumassa Kiinteistö 2019 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa. Tervetuloa kuulemaan asiasta lisää!

kiinteistomessut.fi

Mainos