B157c33a 6c3e 4a21 9aaf 9412e25b2a8b

Aluehankkeet tuovat energiaratkaisuihin uusia mahdollisuuksia

Schneider Electricin keskeinen tavoite on infrastruktuurin kehittäminen tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi. Keskeistä on lisäksi se, miten olemassa olevien asuin-, toimitila- ja teollisuusalueiden potentiaali valjastetaan energiataloudellisesti.

Onnistuneet ympäristö- ja aluekehityshankkeet lähtevät Schneider Electricin suunnittelukanavajohtaja Jan Mattssonin mukaan aluesuunnittelusta. Esimerkiksi tontinluovutusehdot rakennusliikkeelle päin ovat yksi tekijä. Näissäkin hankkeissa Mattsson pitää tärkeänä ehtoja, jotka mahdollistavat rakennusliikkeelle kannattavaa liiketoimintaa, mutta jotka ottavat huomioon kehittämismahdollisuudet ja avoimuuden elinkaaren aikana. Mattssonin mukaan Schneider Electricin ydintehtävä on tunnistaa niitä ratkaisuja, jotka ovat tehokkaita ja järkeviä käytäntöjä tiettyihin segmentteihin.

‘’Hankekohtaisesti löydämme oikean mittakaavan myös omasta tuoteportfoliosta. Isossa kuvassa siihen kuuluu viisi osa-aluetta: Ne ovat datakeskukset (EcoStruxure for Data Centers), Verkko (EcoStruxure for Grid), teollisuus (EcoStrucure for Industry), kiinteistöt (EcoStructure for Buildings) ja sähkönjakelu (EcoStructure for Power). Gridin puolella on ne tuotteet, jotka sopivat jakeluverkkoihin ja Buildings-puolella ovat ne tuotteet, jotka sopivat kiinteistöihin. Esimerkiksi aluekehittämishankkeet ovat usein niin merkittäviä, että energiayhtiön on järkevää olla mukana alueiden kehittämisessä, jotta energiatuotanto saadaan riittävässä mittakaavassa huomioitua. ’’

Jan Mattsson 2.jpeg Olitpa rakennusliikkeen, suunnittelutoimiston, kunnan tai kiinteistökehitysyhtiön edustaja, Schneider Electriciltä kannattaa kysyä ratkaisuehdotusta digitalisaatioon ja energianhallintaan. Kuvassa Schneiderin suunnittelukanavajohtaja Jan Mattsson.

Hankekehityksessä keskeistä on Mattssonin mukaan myös se, että kaikkia investointeja ei tarvitse tehdä kerralla, vaan ne voidaan tehdä myöhemmin, esimerkiksi operatiivisista kustannuksista tulleiden säästöjen avulla tai mahdollistaa kehitys elinkaaren aikana.

‘’Haluamme ymmärtää asiakkaidemme ydinliiketoimintaa suhteessa siihen, mistä heidän rahansa tulee, mihin sitä menee ja missä se on kiinni. Esimerkiksi rakentamisen nopeuden huomioiminen osana hanketta on keskeistä. Voimme joissain hankkeissa määritellä varaukset niin, että itse järjestelmän käyttöönotto tapahtuu myöhemmin, vasta silloin kun asukkaat ovat jo muuttaneet sisään. Haluamme myös luoda valmiudet asiakkaidemme tulevaisuuden muuttuvalle liiketoiminnalle’’.

Jan haluaa muistuttaa, että jo valmiiksi rakennetut ja korjausrakentamisen kohteena olevat kokonaisuudet muodostavat merkittävä osa Schneiderin asiakaskunnasta. 60 % Schneiderin energiahallinnan tuotteista asennetaan olemassa oleviin kiinteistöihin. Molemmat liiketoiminnan osa-alueet – niin korjausrakentaminen kuin uudisrakentaminenkin – ovat tärkeitä. Korjausrakentamisen kohteissa Jan näkee potentiaalia markkinan kasvualustana. Markkinassa näkyy myös kysynnän lisääntyminen alueellisissa energiahankkeissa.

Schneider tukee asiakkaan tavoitetta parempaan energiatehokkuuteen

‘’Esimerkiksi asiakkaan halutessa 10 % lisää energiatehokkuutta, lähdemme olemassa olevien suunnitelmien pohjalta määrittelemään ne muutokset, joita tarvitsee vähintään tehdä. Etsimme toiminnallisuuksia sekä kannattavia investointeja aina uusiutuvasta energiatuotannosta ilmanvaihtokoneiden käytön optimointiin. Lisäksi lämmön talteenoton hyötysuhdetta voidaan parantaa tekemällä pieniä muutoksia koneiden ohjaustapoihin. Muuttamalla sähkönjakelun kokonaisuutta, voimme ohjata sähkökuormia tarkemmin kuin perusratkaisuissa. Integroimalla nämä yhteen toiminnalliseen alustaan syntyy kokonaisuus, jolla energiahallinnasta tehdään älykästä’’

Schneiderin Microgrid Advisor on esimerkki ratkaisuista, johon voidaan esimerkiksi liittää aurinkopaneeleista koostuva kokonaisratkaisu, joka voi olla kooltaan esimerkiksi 800kWp. Energiavarasto voidaan sijoittaa esimerkiksi autotalliin paloturvallisuusmääräykset huomioiden. Ja talotekniset kuormat saadaan mukaan yhtälöön integroimalla kiinteistöautomaatio osaksi kokonaisuutta.

‘’Ratkaisu lähtee yleensä asiakkaan visiosta. Me tuomme konkreettisen ratkaisun. Joskus voidaan olla myöhässä hankkeen aikataulusta ja asioita ei ehditä toteuttamaan – ja silloin kerromme sen rehellisesti. Suunnittelun tuen tuomme hankkeisiin veloituksetta, joten meidän näkemystämme ja kokemustamme kannattaa hyödyntää.’’

Schneider keskus 1.jpeg

Langattomuuden hyödyntäminen on nopeuttanut hankkeiden toteutusta ja säästänyt kustannuksia

Lämpötila- ja huoneanturit ovat nykyään langattomia ja tukevat Mattssonin mukaan yleisiä standardeja kuten langatonta verkko liikennettä sekä Zigbeetä ja EnOceania.

‘’Etenkin olemassa olevaan kiinteistöön kannattaa miettiä, voidaanko asiat tehdä tehokkaammin esimerkiksi langattomasti. Sensorit ovat tänä päivänä hyvin kehittyneitä ja kytkimien energia saadaan liike-energiasta, jolloin pattereita ei tarvitse vaihtaa niin useasti tai ne voivat hyödyntää olemassa olevaa sähköverkon johdotusta.

Järjestelmiä voidaan ottaa käyttöön myös joissain tapauksissa projektin ollessa pitkällä. Schneider auttaa tekemään muutokset kuviin tukemalla suunnittelua, jolloin kuviin priorisoidaan ja mukautetaan ne olennaisimmat asiat, joita on hankkeen kannalta järkevää toteuttaa.

‘’Esimerkiksi sähkönjakelussa se voi tarkoittaa sitä, että kaikki sähkökeskukset liitetään keskitettyyn valvontajärjestelmään, mikä parantaa läpinäkyvyyttä ja nopeuttaa käyttöönottoprosesseja myös rakennusprojektin aikana – samalla luoden hyötyä omistajalle koko elinkaaren ajaksi. Myös järjestelmien käyttöönotto ja testaus nopeutuvat”, Mattsson toteaa.

Helppo tapa lähteä liikkeelle on yhteinen työpaja, joka auttaa kehittämään ja rakentamaan älykkäitä ja energiatehokkaita kiinteistöjä. Schneider voi lisäksi lähteä aidosti tukemaan asiakkaan rakentamisaikaisia tavoitteita tai elinkaarenaikaisia energiatehokkuustavoitteita.

Lisätietoa:

www.se.com/fi/fi/work/campaign/innovation/buildings.jsp

Kysy näkemystä:

www.se.com/fi/fi/work/support/contacts.jsp

Mainos