518f2e2e e342 4795 8c04 895fe16c3608

Nordeassa uskotaan, että sijoittamisessa vastuullisuus ja hyvät tuotto-odotukset kulkevat käsi kädessä

Nordea panostaa poikkeuksellisen paljon asiakkaille tarjottavien vastuullisten sijoitusvaihtoehtojen valintaan. Sijoituskohteilta odotetaan kunnianhimoisia tavoitteita ja konkreettisia toimia.

V

ASTUULLISEN sijoittamisen kohteissa kiinnitetään huomiota kolmeen asiaan, ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan. Nordean vastuullisissa sijoitusvaihtoehdoissa näitä teemoja tarkastellaan paitsi nykytilan myös muutospotentiaalin kautta.

”Vastuullisin rahastoperheistämme on Tähtirahastot, johon valikoituu vain pieni määrä yrityksiä. Panostamme erityisesti yhtiöihin, joiden suunta vastuullisuusasioissa on kunnianhimoinen”, kuvailee Tanja Eronen, Nordean pohjoismaisen rahastoyhtiö Nordea Funds Oy:n toimitusjohtaja.

Tähtirahastojen yritysmäärä on niin rajattu, että Nordea käy tarkemmat keskustelut vastuullisuustavoitteista yritysten kanssa suoraan. Odotusarvona on, että tavoitteiden toteutumista seurataan, ja että ne johtavat konkreettisiin toimiin.

Erosen mukaan on tärkeää ymmärtää, että vastuullisuus ei tarkoita tinkimistä hyvistä tuotto-odotuksista.

”Näemme, että yrityksen vastuullisuuteen liittyvät muutostavoitteet tukevat tuotonkasvua brändiarvon ja kysynnän nousun myötä. Samalla vastuulliset innovaatiot luovat parempia kilpailuasemia, hyvä esimerkki tästä on vaikkapa SSAB:n kehittämä hiilineutraali teräs.”

Hajautus ydinasia salkusta riippumatta

Nordea tarjoaa eri maanosiin keskittyviä rahastoja, ja näissä kriteerit vastuullisuudelle muokkautuvat markkinan mukaan. Kehittyvien maiden yritysten nykyinen vastuullisuustaso voi olla matalampi kuin eurooppalaisissa yrityksissä, mutta toisaalta muutospotentiaali on suurempaa.

Myös toimiala vaikuttaa vastuullisuustavoitteisiin, esimerkiksi digitaalisia palveluja tuottavan yrityksen vastuullisuusriskit ovat hyvin erilaiset kuin hiili-intensiivisemmillä aloilla.

”Pyrimme yhdistelemään rahastoissa eri toimialoja. Lisäksi meillä on esimerkiksi ilmasto- ja ympäristörahasto, joka keskittyy nimenomaan näiden teemojen teknologioihin”, Eronen kertoo.

Hänen mukaansa on aina suositeltavaa hajauttaa hyvin, vaikka oman sijoittamisen keskiössä olisi vastuullisuus. Salkussa kannattaa olla edustettuna kaikki maanosat ja teollisuuden alat, erityisesti epävakaissa markkinoissa tämä takaa tasaisemman tuoton.

Helposti sijoittamisen alkuun

Nordeassa sijoittamaan pääsee kätevästi. Asiakkuuden voi avata verkossa ja aloittaa sijoittamisen itsenäisesti, tai varata ajan keskustelulle varainhoitajan kanssa. Tapaaminen on maksuton, sen voi hoitaa halutessaan etänä ja aikoja on tarjolla myös toimistoajan ulkopuolella.

Aloittelevaa sijoittajaa Eronen kannustaa aloittamaan rohkeasti pienellä summalla, sijoittamaan säännöllisesti ja hajauttamaan.

”Ammattilaisetkaan eivät osaa ajoittaa ostoja ja myyntejä, joten on hyvä tasata arvonvaihteluja säännöllisyydellä. Maantieteellinen hajauttaminen onnistuu helpoiten valitsemalla esimerkiksi yhdistelmärahasto tai maailmarahasto.”

Hyvin hajautettu kuukausisäästösopimus palvelee myös silloin, kun sijoitettavaa on kertynyt enemmän.

”Tutkimusten mukaan laiskojen sijoittajien tuotot on parempia kuin aktiivisesti kauppaa käyvien. Myös naissijoittajien tuotot ovat keskimääräistä korkeampia. Sijoittamisessa säännöllinen ratkaisu onkin usein paras.”

Pidempään sijoittaneita Eronen kehottaa tarkistamaan oman salkkunsa maantieteellisen hajautuksen. Esimerkiksi suorissa osakkeissa Suomi-painotus saattaa olla turhan suuri.

Osake- ja rahastosijoittamiseen on hyvä sitoutua pitkäjänteisesti. Pitkällä aikavälillä sijoituksissa on mahdollista hyödyntää korkoa korolle -ilmiö ja sijoitusten tuotoilla on mahdollista hankkia lisää mm. rahasto-osuuksia.

Eronen muistuttaa myös, että sijoituspäätöksiä ei kannata lykätä markkinan heilumisen takia.

”Nyt on hyvä hetki aloittaa”, hän summaa.

www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/saastaminen-sijoittaminen/vastuullinen-sijoittaminen.html

Mainos