88c231ad 4182 4c21 b956 175147568801

Keskeistä on yhteistyö ja kestävä kumppanuus

Kemianteollisuuden ratkaisuja valmistava ja markkinoiva Kiilto Oy on suomalainen perheyritys. Toimintaa on 11 maassa, työntekijöitä kaikkiaan noin tuhat.

K

iilto Oy tunnetaan. Tunnettuus on rakentamisen liiketoimintajohtajan Miikka Haapa-ahon mukaan tulosta hyvin tehdystä, pitkäjänteisestä työstä. ”Olemme ylpeitä tuotekehityksestämme ja alueellisesta osaamisestamme sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa.”

Kiillon lupaus ympäristölle näkyy sekä päätöksenteossa että uusien tuotteiden kehitysprosesseissa. Ympäristöystävällisyyden vaade on yleinen puheenaihe, mutta kestävän kehityksen tavoitteet eivät Haapa-ahon mukaan toteudu pelkästään puhumalla ja trendejä seuraamalla; siksi Kiillossa on siirrytty sanoista tekoihin, joihin kaikki yrityksessä työskentelevät ovat sitoutuneet. ”Meillä on vahva osaaminen, ja vahva halu auttaa asiakasta löytämään ja kehittämään toimivia ja kestäviä ratkaisuja. Haluamme olla rakentamisen ketjun kärjessä, mukana hankkeessa alusta alkaen.”

TIETOA JA ERITYISOSAAMISTA TARJOLLA

Suunnittelijapalvelupäällikkö Tanja Starck katsoo rakentamisen ketjua materiaalitoimittajan näkökulmasta ja puhuu vastuullisen kumppanuuden merkityksestä. ”Kiilto on tunnustettu rakentamisen ammattilainen. Olemme haluttu, luotettava ja osaava kumppani”, Starck sanoo ja korostaa yhteistyön merkitystä ja yhteistä vastuuta elinkaaritavoitteiden saavuttamisesta. ”Rakennuksen valmistuttua huomioimme myös tilan käyttäjän”, Starck sanoo. Hän painottaa sanoja kokonaisuus ja tuotevastuu. ”Kyse on testatuista, toimivista, turvallisista ja kustannustehokkaista ratkaisuista.”

Starck perää myös tilaajan tuoteratkaisuista vastaavilta uutta näkökulmaa päätöksiin. ”Kiilto kulkee kehityksen kärjessä. Omaamme poikkeuksellista tietoa ja erityisosaamista vaativalta, säännellyltä alalta ja olemme valmiita jakamaan osaamistamme. Paras lopputulos saadaan luomalla rakennuksen elinkaaren mittainen yhteistyömalli.”

SIVUVIRRAT ON REITITETTÄVÄ UUDELLEEN

Lupaus ympäristölle ohjaa Kiillon tuotekehitystä: kierrätysperäisten ja uusiutuvien raaka-aineiden osuus on määrä tuplata kemian tehtailla vuoteen 2025 mennessä. ”On tiedostettava, ettei maailma pyöri loputtomiin uutta ottamalla, jätettä kerryttämällä. Materiaalien sivuvirrat on reititettävä uudelleen”, tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiopäällikkö Tapani Harjunalanen sanoo.

Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään monissa maissa yhdessä asiakkaiden kanssa. Meneillään on myös kaksi yliopistoyhteistyöhanketta. Toinen liittyy biopohjaisiin raaka-aineisiin, toinen vanhojen rakenteiden uudelleen käytön mahdollistamiseen.

Myös tiukka kierrätysraaka-aineiden uusiokäyttöön liittyvä lainsäädäntö ohjaa kehitystyötä. Harjunalanen toteaa, että kiertotalousraaka-aineiden arvoketjuissa on haasteensa. ”Maaliin ei päästä, jos mitään ei ikinä aloiteta”, hän sanoo ja myöntää, että sivuvirtoihin tarttuminen vaatii rohkeutta. ”On uskallettava investoida, rakennettava uutta liiketoimintaa, ja kyettävä näkemään arvoketjun loppupäähän.”

www.kiilto.fi

Mainos