03f232de 558e 4b4f a96a 0de54c811302

Salon terveyskeskus on riittävän iso, mutta kokoa ei ole liikaa

Hyvien hoito- ja tutkimusmahdollisuuksien lisäksi terveyskeskuksella on yleislääketieteen, geriatrian, fysiatrian ja palliatiivisen erityispätevyyden koulutusoikeudet.

”V

ahvuutemme ja kaupungin terveydenhuollon vanha perinne on koulutusmyönteisyys”, Salon kaupungin terveyspalveluiden johtaja, vastaava lääkäri Kaisa Nissinen-Paatsamala ja ylilääkäri Marita Reivonen sanovat. He toteavat, että Salo tarjoaa nuorelle lääkärille monipuolisten tehtävien ohella pitkän kokemuksen omaavien seniorikollegojen tuen. ”Potilaita on mahdollisuus tutkia ja hoitaa perustasoa pidemmälle laajojen tutkimusmahdollisuuksien, lukuisien erityistyöntekijöiden ja -toimintojen sekä hyvien konsultaatiomahdollisuuksien myötä.”

Nissinen-Paatsamala ja Reivonen korostavat terveyskeskuksen koulutusoikeuksien merkitystä: Salo tarjoaa nuorelle lääkärille erinomaiset jatkokoulutusmahdollisuudet. ”Lääkärikunnastamme valtaosa on erikoislääkäreitä tai erikoistumassa olevia. Lisäksi Tyks Salon sairaalassa on helppo jatkaa erikoistumispalveluita”, he sanovat ja kiittävät terveyskeskuksen kompaktia kokoa. ”Olemme riittävän iso laaja-alaiseen toimintaan, mutta kokoa ei ole liikaa; väki tuntee toisensa.”

”Salo on sopivan kokoinen kaupunki”

Kuten niin monessa muussakin Suomen kunnassa, väestörakenne Salon alueella on vanhusvoittoinen. Syntyvyys on viime vuosina laskenut, mutta notkahduksen jälkeen työpaikkoja on tullut lisää, ja työttömien määrä on selkeässä laskussa. ”Olemme positiivisella mielellä ja katsomme luottavaisesti tulevaan”, Nissinen-Paatsama ja Reivonen sanovat. He pitävät perusterveydenhoidon lääkäritilannetta melko hyvänä, mutta organisaatiorakenteesta johtuen tilanteet elävät. Lääkärin virkoja on viitisenkymmentä; niistä muutama on tällä hetkellä ilman vakituista tekijää.

”Tämä on kuin palapeliä rakentaisi. Meillä on erinomainen perehdytys tehtäviin, ja olemme osa monen nuoren lääkärin urapolkua. Kilpailukykyinen palkka ja paikallinen sopimus houkuttavat myös monia.”

Julkinen mielikuva Salon seudusta ei viime vuosina aina ole ollut valoisa, mutta Marita Reivosen mukaan paikkakunnalla on nykyään vireää ja monipuolista uutta pk-yritystoimintaa ja start upp -tyyppistä ajattelutapaa.

”Salo on sopivan kokoinen kaupunki”, hän sanoo. ”Täällä voi asua keskustassa tai vähän laidemmalla edullisesti isossa omakotitalossa. Meren rannassa ja vanhoilla maaseutualueilla on väljyyttä avaraa elämää etsivälle.”

Yllä olevassa kuvassa: ”Koulutusmyönteisyys on vahvuus ja vanha perinne kaupungin terveydenhuollossa”, Kaisa Nissinen-Paatsamala ja Marita Reivonen sanovat.

Mainos