40a68913 dfea 4a4f 81b7 19ddcc91c056

Tiera auttaa kuntakenttää toiminnan uudistamisessa

Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden omistama ICT- ja digikumppani sekä voittoa tavoittelematon Yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena on auttaa kuntakenttää uudistumaan. Yrityksellä on jo yli 340 omistajaa, Suomen suurimmista kaupungeista pieniin kuntiin ja kuntaomisteisiin organisaatioihin.

K

unnat ja kuntayhtymät perustivat Tieran toimintansa tueksi vuonna 2010. Yhtiön käynnistämisvaiheessa tunnistettiin, että kuntakenttä hyötyisi suuresti pirstaloituneiden tietojärjestelmien ja ICT-palveluiden yhtenäistämisestä ja modernisoinnista. Vaikuttavuushyötyjen realisoimiseksi Tiera toteuttaakin kuntayhteisiä ratkaisuja, jotka jalkautuvat mahdollisimman laajasti kuntakenttään.

Tänään Tieran palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto on lähes 4,5 miljoonaa suomalaista. Tieran kautta pienetkin kunnat saavat käyttöönsä nykyaikaiset ICT- ja digiratkaisut myös tulevina vuosina.

ICT-palvelut ovat toiminnan ja kehityksen kivijalka

ICT-palvelut ovat kuntien toiminnan ja kehityksen kivijalka. Kunnat ulkoistavat tällä hetkellä ICT-palveluitaan keskittyäkseen toiminnan kehittämiseen, ja tässä muutoksessa Tiera on luotettu kumppani, joka huolehtii omistajiensa perustietotekniikasta ja panostaa erityisesti toiminnan jatkuvuuden takaamiseen.

”Kunnissa on meneillään todellinen muutosaalto, jossa olemme ottaneet paikkamme. Meistä on kasvanut kuntakentän johtava ICT-kumppani.”, kertoo toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Kuntien Tiera_2.jpeg

Merkittäviä uudistushankkeita

Tieran kehityshankkeet toimivat tärkeinä työkaluina kuntien omien tavoitteiden toteuttamisessa. Tehtävälistalla ovat muun muassa työllisyyden hoidon kehittäminen, sosiaalipalvelujen parantaminen sekä opetuksen ja kasvatuksen uudistaminen.

”Olemme mm. mukana Vantaan, Espoon, Tampereen, Turun, Lahden, Jyväskylän ja Oulun kaupunkien kanssa DigiOne-hankkeessa. DigiOne on oppimisen uusi ekosysteemi, joka kattaa hankeaikana palvelut perusopetukseen ja lukioon. Tulevaisuudessa tavoitteena on kattaa palvelut aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Samalla DigiOne on vuosikymmeniin suurin opetuksen ja kasvatuksen uudistus- ja kehityshanke Suomessa. Hankkeessa kehitettävä digitaalinen palvelualusta korvaa sen käyttöön ottavissa kunnissa valtaosan aiemmista opetuksen ja kasvatuksen järjestelmistä.”, Halttunen kuvailee.

2020-luvulla sähköisillä palveluilla on yhä kasvava merkitys kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä työllisyyden ja kuntien elinvoiman tukemisessa. Tieran tavoitteena on tuottaa tarvittavat vaikuttavat ICT-palvelut ja digiratkaisut kuntakentän toiminnan uudistamisen tueksi.

”Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 Tieran toiminnan tuloksena saavutetut yhteiskunnalliset vaikuttavuushyödyt ovat miljardi euroa vuodessa.”, kuvaa Halttunen.

tiera.fi

Kuntien Tiera_3.jpeg

Mainos