20fedc74 513b 4abb ab3d e1b0af8a3501

KOHDEKOHTAINEN TIETO TAKAA PARHAAN LOPPUTULOKSEN

Kuntotutkimuksen lopputulos perustuu liian usein yleiseen ohjeistukseen. Päättävä taho tarvitsee kuitenkin oikeisiin ratkaisuihin päätyäkseen nimenomaan kohdekohtaista tietoa.

R

akennuskonsultointi Treuthardt Oy:n toimitusjohtaja Markus Treuthardt kuvailee onnistuneen korjaushankkeen tarkoittavan pääosin sitä, että osakkeenomistajat saavat rahoilleen sellaisen vastineen, kun alun perinkin on ollut tarkoitus.

– Onnistunut lopputulos on sovitun mukainen ja laajuudeltaan niin teknisesti kuin taloudellisestikin järkevä, ei yli- eikä alimitoitettu.

Treuthardt korostaa, että korjausrakentamiskohteen kuntotutkimuksen lopputuloksen tulee antaa kuntotutkijalle ja tilaajalle riittävä käsitys siitä, mikä rakenteen todellinen kunto on, mitä konkreettisesti pitäisi tehdä ja mitä toteutus kustantaa.

– Tarkka ja kantaaottava kuntotutkimus helpottaa oleellisesti hankesuunnitelman laadintaa. Kuntotutkimuksen lopputuloksella tulee olla selkeä merkitys tilaajalle sekä päätöksiä tekevälle taholle.

”Tehdystä työstä oltava hyötyä kiinteistölle ja sen osakkeenomistajille.”

Treuthardt_2.jpeg

Treuthardtin mukaan kuntotutkimuksen lopputulos perustuu liian usein yleiseen ohjeistukseen rakenteiden käyttöiästä sekä teoreettisista kunnossapitojaksoista.

– Tietotaidon loppuessa turvaudutaan yleiseen teoreettiseen kantaan. Tästä seurauksena on usein väärä mitoitus – rakennuksia niin sanotusti ylikorjataan tai vastaavasti selvästi uusimista kaipaaviin kohteisiin esitetään kunnostustoimia.

Kuntotutkimuksen tekijällä tulee ennen kaikkea olla ammattimainen ymmärrys siitä, mitä tutkii. Konsensus faktatiedon ja kokemuspohjaisen tiedon välillä tulisi saavuttaa nimenomaan kohdekohtaisesti.

– Yrityksemme tavoitteena on, että tehdystä työstä on aina hyötyä kiinteistölle ja että suoritettavat korjaustoimet ovat kokonaisuus huomioon ottaen järkeviä osakkeenomistajille, Treuthardt sanoo.

www.treuthardt.fi Treuthardt_3.jpeg Mainos