0b6ccfe3 d98b 4050 a580 3155d2f7ef0a

TUULIVOIMAA kotimaisella osaamisella ja omistajuudella

Myrsky Energia on kotimainen energiayhtiö, joka on kasvanut kohisten edellisten vuosien aikana. Se suunnittelee, kehittää ja rakennuttaa itse hankkeensa, mutta myös omistaa ne pitkäjänteisesti energiantuotantovaiheessa. Toiminta kattaa siten koko uusiutuvan energiantuotannon elinkaaren.

”Tavoitteemme on olla vuoteen 2030 mennessä Suomen suurin uusiutuvan sähkön tuottaja”, tuulivoimaan tänä päivänä keskittyvän Myrskyn perustaja ja pääomistaja Tuomas Candelin-Palmqvist, 35, kertoo.

Myrsky Energia Oy:n perustaja ja pääomistaja Tuomas Candelin-Palmqvist on isänmaallinen yrittäjä. Suomalainen työ ja suomalainen omistajuus ovat hänelle tärkeitä ajureita Myrskyn kehittämisessä.

Myrsky on saanut vahvaa jalansijaa tuulivoima-alalla

Heinäkuussa 2020 perustettu Myrsky on pitänyt vauhtia yllä: samalla kun yhtiön ensimmäiset hankkeet etenevät kohti rakennusvaihetta, on hankekehityksessä yli kolmekymmentä projektia. Myrskyn hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 3000 MW, mikä vastaa miltei Suomen nykyistä tuulivoimatuotannon kapasiteettia kokonaisuudessaan.

”Tarkoitus on, että tuotamme uusiutuvaa sähköä jo kuluvan vuoden aikana”, Candelin- Palmqvist toteaa.

Tuulivoimaa on suunnitteilla muun muassa Kinnulaan, Kyyjärvelle, Tervolaan, Pyhäjärvelle, Kärsämäelle, Pyhännälle, Utajärvelle, Liminkaan, Pihtiputaalle, Ouluun, Iihin, Simoon, Tornioon sekä Rovaniemelle.

Perinteisten tuulivoiman tuotantoalueiden lisäksi tuulivoimatuotannolla on Candelin-Palmqvistin mukaan paikkansa myös muualla Suomessa.

”Tuulivoimaa tulisi rakentaa myös siellä, missä sähköntarve on suurin. Olemme siksi mielellämme mukana kehittäjänä ja omistajana energiahankkeissa suurten kaupunkien ympäristöissä. Asutusrajoitteiden niin salliessa myös pääkaupunkiseudulla”, Candelin- Palmqvist sanoo.

Taustalla kotimaista pääomaa

Kotimainen sijoitusyhtiö Korpi Capital on toinen Myrskyn perustajaosakas. Korpi on mahdollistanut Myrskyn taloudelliset toimintaedellytykset yhtiön perustamisesta lähtien. Korpi Capitalin perustajaosakas Tatu Mäkimartti, 38, toteaa Myrskyn kasvun tukemisen olleen Korvelle selkeä valinta. Sitä ovat vauhdittaneet muun muassa vihreä siirtymä sekä lisääntyvä uusiutuvan energian tarve.

”Tuemme Myrskyn kasvua ja sen kehittyvää toimintaa. Koko tuulivoimamarkkinan ollessa kovassa kasvussa, mahdollistamme Myrskylle resursseja muun muassa rahoitus- ja yritysjärjestelyosaamisemme kautta. Olemme mukana Myrskyssä pitkäjänteisenä, kotimaisena ja aktiivisena omistajana”, Mäkimartti taustoittaa.

Suomalainen osaaminen ja kehittyvä arvoketju

Myrskyn toimintaa leimaavat paikallisuus, vahva suomalainen yrittäjäasenne sekä toimialan koko elinkaaren rautainen osaaminen. Tämä kulminoituu Candelin-Palmqvistissa, jolta löytyy kokemusta tuulivoimahankkeiden koko elinkaaresta aina hankekehityksen alkumetreiltä suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuulivoiman operointiin ja sähkömarkkinaan asti. Ennen siirtymistään yrittäjäksi Candelin-Palmqvist vastasi Suomen suurimman tuulivoimayhtiön liiketoiminnasta.

”Pyrin yrittäjänä tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja työllistämään. Tätä uusiutuva energia on”, Candelin-Palmqvist kuvailee.

Viime joulukuusta lähtien Myrskyn kotimaisena yhteistyökumppanina tuulivoimahankkeiden omistamisessa ja sähköntuotannossa on toiminut Ålandsbanken. Pankki on tunnettu vastuullisista sijoitustuotteistaan. Yhteistyö Ålandsbankenin syksyllä 2020 menestyksekkäästi lanseeraaman Tuulivoima erikoisijoitusrahaston* kanssa tuo selkänojaa hankkeiden pääomittamiseen. Lisäksi sidosryhmät – mukaan lukien kunnat, maanomistajat sekä kuntalaiset – pääsevät rahaston avulla omistamaan hankkeita verrattain pienellä kynnyksellä.

”Meillä on Ålandsbankenin kanssa selkeä yhteinen tavoite: nostaa Suomeen rakennettavan tuulivoiman kotimaisuusastetta”, Candelin-Palmqvist kertoo.

Kehitysalueena viestintä

Parannettavana osa-alueena Myrskyn kehittyvässä toiminnassa Candelin- Palmqvist mainitsee sidosryhmien välisen viestinnän hankkeiden eri vaiheissa.

”Yhdessä hankkeessa voi olla jopa kaksisataa tahoa, joiden kanssa tulee viestiä avoimesti ja oikea-aikaisesti. Tässä emme ole aina onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla. Se harmittaa henkilökohtaisesti, koska arvoissamme on toimia läpinäkyvästi kaikkien suuntaan”, Candelin-Palmqvist toteaa.

”Olemme kiitollisia saamastamme kehitys- ja kannustuspalautteesta, jota on matkan aikana tullut sidosryhmiltämme. Yhtiön kasvaessa panostamme viestintään entistä enemmän”.

Merkittävä työllistäjä

Kolmikymmenhenkiseksi asiantuntijaorganisaatioksi kasvanut Myrsky on myös henkilöstömäärältään mitattuna merkittävä pelaaja suomalaisessa uusiutuvan energiantuotannon kentässä.

”On ilo, että minulla on niin hyvät työkaverit. Parempaa työyhteisöä Lapin läänistä Etelä-Suomeen en osaisi kuvitella. Myrskyn onnistuminen on yhdessä tehty”, Candelin-Palmqvist toteaa.

Yrityksen menestyksen valttikortiksi Candelin-Palmqvist mainitsee yrityskulttuurin ja yhteisesti jaetut arvot. Candelin-Palmqvist ei rekrytoinnissaan omien sanojensa mukaan välitä työhistoriasta – ihminen ja intohimo ratkaisevat.

”Meille tulee 3-5 yhteydenottoa viikossa työnhaun osalta. Tästä olemme otettuja”.

Suhteellisen kompakti joukko asiantuntijoita riittää Candelin-Palmqvistin mukaan kehittämään, rakennuttamaan ja operoimaan suurtakin määrää voimaloita eri puolella Suomea.

”Työllistämme oman organisaatiomme lisäksi merkittävän määrän paikallisia sidosryhmiä ja erityisosaajia. Tahdomme edistää suomalaista tuulivoimaosaamista. Kaiken ei tarvitse valua ulkomaille. Siirtymä uusiutuvaan energiaan voidaan toteuttaa kotimaisella työllä ja omistajuudella”, Candelin-Palmqvist summaa.

Myrsky yhtiönä

  • Myrsky Energia Oy on perustettu heinäkuussa 2020 ja sen tavoite on olla Suomen suurin uusiutuvan energian tuottaja vuoteen 2030 mennessä
  • Myrskyssä työskentelee 30 uusiutuvan energian asiantuntijaa ja se palvelee suomalaisia kuntia, kaupunkeja ja maanomistajia erityisesti tuulivoiman fasilitoijina
  • Myrsky toimii pitkäaikaisena kotimaisena omistajana kehittämissään hankkeissa ja se myy kotimaassa tuottamansa sähkön sähköpörssiin osaksi yhteispohjoismaista energiamarkkinaa
  • Yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Myrsky mahdollistaa sijoittajille pääsyn tuulivoimatuotantonsa omistajiksi rahaston avulla
  • Myrskyn omistavat yhtiön perustajat Tuomas Candelin-Palmqvist sekä Korpi Capital Oy

Tuulivoimatuotanto Suomessa

  • Vuonna 2022 tuulivoima on edullisin tapa rakentaa Suomeen uutta energiantuotantoa – ilman valtion tukia tai muita tukimuotoja
  • Suomen tuulivoimatuotantokapasiteetin on ennustettu kasvavan vuoden takaisesta noin 2500 MW:sta (800 tuulivoimalan vastaavuus) noin 6500 MW:iin (1500 tuulivoimalan vastaavuus) vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa Suomen tuulivoimatuotannon yli 50 %:n keskimääräistä kasvua vuositasolla

(lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys Ry)

*Rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Rahastoesite, avaintietoesite sekä muuta lisätietoa on saatavilla maksutta suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa www.alandsbanken.fi sekä Ålandsbankenin konttoreissa. Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tutustu tarkemmin: www.myrsky.fi

Mainos