A7eba8c6 4fbf 4467 82d3 b5a2303e12ce

Eteva tuottaa mahdollisuuksia hyvään elämään erityistä tukea tarvitseville

Suomen suurimman vammaisalan palveluntuottajan vahvuutena on monialainen henkilöstö, jonka erityisosaamisesta pidetään hyvää huolta. Tehtäväänsä sitoutunut, osaava henkilöstö pitää asiakkaan toiminnan keskiössä.

E

tevan lakisääteinen tehtävä Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiirinä on tuottaa alueellaan vaativia sosiaalipalveluja kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Etevan toimitusjohtaja Marika Metsähonkala selkiyttää tehtävän näin: ”Eteva on olemassa edistääkseen asiakkaidensa elämänlaatua.”

Etevan asiakkailla on lakiin kirjattu itsemääräämisoikeus sekä oikeus osallisuuteen ja tasavertaiseen asemaan yhteiskunnassa. Käytännössä nämä oikeudet eivät toteudu ilman ammattitaitoista henkilökuntaa asiakkaan elämän tukena.

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu palvelujen perustana

Nykyaikainen kehitysvammahuoltoala näkee asiakkaan aktiivisena toimijana, ei enää toiminnan kohteena. Etevassa Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu -toimintamalli nostaa asiakkaan toiminnan keskiöön. ”Asiakas kertoo, mitä hän haluaa, osaava henkilöstö etsii siihen erilaisia toteuttamismahdollisuuksia ja lopuksi asiakas päättää, mihin ja miten hän haluaa edetä,” Etevan tulosaluejohtaja Johanna Sinkkonen selittää mallia. Palvelutoiminta on onnistunut, kun asiakas voi elää hänen itsensä näköistä elämää.

”Asiakastyytyväisyyskyselyissä olemme saaneet hyviä tuloksia. Asiakkaat, heidän omaisensa ja meiltä palveluja ostavat kunnat ja kuntayhtymät luottavat Etevan palveluun,” kertoo Sinkkonen.

Monialainen henkilöstö laadun takeena

Kehitysvammaisuus tarkoittaa useilla henkilöillä vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita, monilla myös kommunikointivaikeuksia. Vammaisuus rajoittaa kuitenkin vain osaa ihmisen toiminnoista, ja jokaisella on myös erilaisia vahvuuksia. Henkilön rajoitteiden voittamiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi tarvitaan monia Etevan ammattilaisia, esimerkiksi monipuolisia kommunikaatio-osaajia, psykologeja tai erilaisia terapeutteja.

Arjen ohjaajien lisäksi Etevassa toimiikin yli 50:n eri alan ammattilaisia asiakastyön tukena. ”Moniammatilliset työryhmät huomioivat laajasti asiakkaan elämää ja siihen saatavilla olevaa tukea ja laajentavat samalla myös ammattilaisten omaa osaamista. Toimiminen moniammatillisessa tiimissä on hedelmällistä sekä asiakkaille että henkilökunnalle,” kertoo Sinkkonen.

Eteva pitää huolta ammattilaistensa osaamisesta jatkuvalla monipuolisella täydennyskoulutuksella, jossa huomioidaan sekä alan yleinen osaaminen, että erityinen osaaminen juuri kehitysvammaisuuden kysymyksiin liittyen. Asiakkaan kohtaaminen, kommunikaation eri tavat, kehitysvammaisen vanheneminen, haastavaan käyttäytymiseen reagointi – missäpä muualla näitä asioita osattaisiin kouluttaa!

Uuden sote-ratkaisun turvattava Etevan erityisosaaminen

Eteva toimii Uudenmaan alueella, jossa sote-maakuntia tulee olemaan neljä. Lisäksi toiminta Kanta- ja Päijät-Hämeessä jatkuu. Koska lakiluonnoksessa ei ole nostettu esille Etevan asemaa, vaan ainoastaan HUS ja Helsingin erityishuoltopiiri on vaarana se, että Eteva jää huomioimatta tässä kokonaisuudessa. Etevan palvelujen pirstoutuminen Suomen suurimpana erityishuoltopiirinä neljään sote-maakuntaan vaarantaisi kehitysvammaisten asiakkaiden saumattoman palveluketjun, integraation ja erityisosaamisen sekä todennäköisesti vaikuttaisi vaativan tason kehitysvammapalveluiden hintaan korottavasti. Eteva kuntayhtymällä on järjestämisvastuu ja sillä on lakisääteisiä tehtäviä.

Etevassa on

  • 793 vaativia sosiaalipalveluja tarvitsevan asiakkaan koti
  • 882 asiakkaan päiväaikaisen toiminnan paikka
  • 160 asiakkaalle erilaisia asiantuntijapalveluja
  • 1300 ammattilaisen työpaikka
  • 50+ eri alan ammattilaisia

Yllä olevassa kuvassa: Inhimillisyys ja ammattimaisuus ovat Etevan toiminnan kulmakiviä, joilla asiakkaille tuotetaan vaikuttavia palveluja ja mahdollistetaan omannäköistä elämää, toteavat Marika Metsähonkala ja Johanna Sinkkonen.

Mainos