F217a2b8 0d74 4bed a611 bdc29ea1a038

Johtajaksi kouluttautumalla ja kasvamalla

Yksi johtaja on manageri ja toinen liideri. Hyvä johtaja kokoaa toimivan tiimin, omaa tyylijoustoa ja johtaa persoonallaan. SRV:n toimitilarakentamisesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Jouni Forsman sekä pitkän linjan johtamiskouluttaja Juha Kaitera avaavat johtajuutta ja sitä, miten osaamistaan voi kehittää.

J

ohtajaksi voi joutua tai hakeutua, mutta johtajaksi voi myös lipsahtaa. Jos luontaiset johtajaominaisuudet puuttuvat, niitä voi aina kehittää. “Hyväksi johtajaksi kehittymiseen tarvitaan uteliaisuutta, kiinnostusta ja halua kehittää omia taitojaan, eli tietoista ja jatkuvaa itsensä kehittämistä”, Jouni Forsman pohtii. Johtaminen ei ole vain ihmisten tai asioiden johtamista, vaan johtaminen tulee nähdä tavoitteellisena vuorovaikutuksena. Johtaminen on kokonaisuus, johon punoutuu koko toimintaympäristö. Johtaja saa ihmiset toimimaan ja työskentelemään yhteisiä päämääriä kohti niin, että syntyy tuloksia. “Tehtäväkenttä määrittää käytännöt, mutta kaiken ydin on ihmisten välinen vuorovaikutus. Ihmistieteisiin perehtyminen auttaa jokaista johtajaa”, muistuttaa Juha Kaitera.

Johtaja tarvitsee teorian rinnalle myös käytännön kokemuksia, koska henkilökohtainen kokemus on niitä harvoja asioita, joita ei voi opettaa tai lukea kirjoista. Mitä laajempi kokemus, sen paremmin johtaja oppii tuntemaan toimialaansa. “Oman johtamisosaamisen ja kehittymisen kannalta on ollut merkitystä sillä, että olen työskennellyt erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tekemällä monenlaisia tehtäviä, tutustumalla erilaisiin johtamiskulttuureihin ja ottamalla monenlaisia haasteita vastaan oppii valtavasti”, Forsman toteaa.

“Niin monta projektia kuin aloitamme vuodessa, niin monta kertaa meillä on mahdollisuus oppia.”

Hyvä tapa kehittyä ja laajentaa omia ajattelutapojaan ja osaamistaan on kouluttautuminen. “Kannattaa hyödyntää työnantajan tarjoamia sisäisiä koulutuksia, mutta suunnata niiden lisäksi rohkeasti myös talon ulkopuolelle”, Jouni Forsman kannustaa. “Vuorovaikutus muiden kanssa virkistää ja haastaa. Omia toimintatapoja pitää pakostakin tutkia ja tuulettaa.”

Tapojaan ja omia käyttäytymismalleja voi tutkia myös asettumalla arvioitavaksi ja reflektoimalla saamaansa palautetta. Forsman tunnustaa, että arvioitavana oleminen on kiusallista. “Se vaatii rehellisyyttä itselle, itsensä ulkopuolelle asettumista ja omista käsityksistä luopumista. Kun arvioinnille antautuu ja arviointiin perehtyy, tunnistaa omat pehmeät kohtansa ja saa mahdollisuuden kasvaa taas vähän paremmaksi ja osaavammaksi ihmiseksi ja johtajaksi.” Johtajan on hyvä reflektoida toimintatapojaan ja pyytää palautetta myös arjen keskellä, jolloin kehittyminen on jatkuvaa. “Palaute ei ole tarkoitettu uskottavaksi, vaan tutkittavaksi ja analysoitavaksi”, Kaitera muistuttaa. “Joka päivä on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä tänään opin ja teinkö työni paremmin kuin eilen”.

Jounin ja Juhan viisi vinkkiä johtajan polulle

  • Ole avoin ja utelias
  • Hanki monipuolista kokemusta
  • Tutki teoriaa ja kokeile käytännössä
  • Kouluttaudu, kehity ja opi muilta
  • Tutustu itseesi ja hyödynnä palaute
Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan ammattilaisille ajankohtaisia täydennys- ja päivityskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevyyksiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n oppilaitos, jolla on virallinen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. rateko.fi

Mainos