D991f342 3f8e 44b5 a82e 74369a0e6c92

Pirha hakee sujuvuutta moniammatillisuudesta

Pirkanmaan hyvinvointialueella on lähdetty kehittämään moniammatillista yhteistyötä, joka parantaa palveluja ja tuo säästöä. Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa uusi lääkäripalvelumalli monipuolistaa lisäksi työnkuvia ja mahdollistaa lääkärillekin etätyön.

P

IRHAN ALUEEN kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumisen palveluissa pilotoidaan omavastuulääkäriin perustuva palvelumalli, jossa lääkäri on aina sairaanhoitajien tavoitettavissa kiireellisissä asioissa.

Ylilääkäri Sanni Hellgren kuvailee mallin tuovan hoitoon jatkuvuutta, joka näkyy Taysin Acuta-käynneissä ja suunnittelemattomien sairaalajaksojen vähentymisenä.

”Moniammatillisessa palvelumallissa jokaisella on lääkäristä lähihoitajaan oma roolinsa. Se sujuvoittaa hoitoa ja jakaa vastuuta. Ajatuksena on oppiva organisaatio, jossa tietoa jaetaan kaikille.”

Kustannussäästöä tuova malli laajenee koko Pirkanmaalle. Hellgren iloitsee sen mahdollistavan kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumispalveluiden lääkäreille etätyömahdollisuudet ja osa-aikaisuuden.

Epidemia käynnisti yhteistyön

Kun Pirkanmaalla havaittiin ruiskuhuumeiden käyttäjien B-hepatiittiepidemia, lähdettiin sitä taltuttamaan moniammatillisesti.

”Ryhmä infektiolääkäreitä ja iv-päihteiden käyttäjien kanssa toimivia sote-ammattilaisia kokoontui yhdessä miettimään, miten epidemiaan voidaan puuttua ja muitakin pistettävien päihteiden käyttöön liittyviä infektioriskejä pienentää”, epidemiologi Sirpa Räsänen kertoo.

Palaverin pohjalta päästiin nopeasti konkreettiseen toimintaan. Päihteiden käyttäjien terveysneuvontatoimintaa, johon sisältyy muun muassa puhtaiden pistosvälineiden tarjoaminen, lähdettiin vahvistamaan.

”Terveydenhuoltoon sekä muihin yksiköihin, joissa kohdataan iv-päihteiden käyttäjiä, jaettiin tietoa käyttöön liittyvistä infektioriskeistä sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Ohjeistimme infektioiden seulontaa ja muistutimme kohderyhmän rokottamisesta.”

HoitERA mahdollistaa yhteistyön

Moniammatillista työtä Pirhassa lisää kumppaniyritys Atostekin kanssa kehitetty terveys- ja hoitosuunnitelmatyökalu HoitERA. Sen avulla suunnitelma voidaan luoda potilastietojärjestelmästä riippumatta, ja niitä voi olla organisaatiossa vain yksi kerrallaan voimassa.

”Näin varmistuu suunnitelman ajantasaisuus ja mahdollisuus hoitaa potilasta tiiviimmässä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä”, PirSoten hankepäällikkö Riku Metsälä sanoo.

HoitERA mahdollistaa laadukkaamman hoidon tarpeen arvion ja jatkohoidon huomioiden kaikki terveydenhuollon toimijat. Valmiit fraasit nopeuttavat sen ensimmäistä täyttöä ja tekevät suunnitelmista tasalaatuisempia. Järjestelmän käyttöönotto on alkamassa kevään aikana.

Mainos