7fef2a85 b7da 40ce 865c 8b4ebb6ff02d

Lapsen oikeudet: Tehdään toisin - tehdään paremmin

ÄÄNI20 Lapsen oikeuksien foorumi nosti esille, miten toisin tekeminen kunnissa saa aikaan positiivisia kerrannaisvaikutuksia. Lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen arjessa yhteisellä työllä.

S

uuri osa lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. ÄÄNI20-foorumi antoi erityisesti kuntajohtajille ja -päättäjille näkökulmia siihen, miten kunnissa voidaan toimia toisin ja varmistaa lapsen oikeuksien toteutuminen ja hyvinvointi yhä paremmin – myös kuntatalouden näkökulmasta. Foorumissa kannustettiin löytämään uudenlaisia palveluratkaisuja ilmiöitä tarkastelemalla ja tekemään työtä yli sektorirajojen.

Huomioidaanko lapset ja nuoret julkisessa taloudessa?

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen tarkastelivat omissa puheenvuoroissaan lasten ja nuorten asemaa erityisesti julkisen talouden näkökulmasta. Hämeenlinnalaiset nuoret toivat esille yhdenvertaisiin harrastusmahdollisuuksiin ja kiusaamiseen liittyvät huolet.

Kaupunginjohtaja Viljanen antoi esimerkkejä Vantaan 11 arjen mallin kehityslistasta: ”Olemme palkanneet varhaiskasvatukseen taidepedagogeja ja kouluihin lisää erityisnuorisotyöntekijöitä sekä perhekoutseja. Lähipoliisiyhteistyötä vahvistaa kaupungin ja poliisin yhdessä palkkaama poliisi. Olemme tarttuneet voimakkaasti myös alueellisen syrjäytymisen estämiseen.”

Olli Kärkkäinen painotti, että leikkaukset lapsilta ja nuorilta on leikkaus tulevaisuudelta. ”Tulevaisuuden ikärakenteemme muuttuu radikaalisti. Lastenvaunut vaihtuvat rollaattoreihin. Panostus lapsiin ja nuoriin on investointi, joka pitkällä aikavälillä voi tuottaa jopa säästöjä valtiolle ja kunnille. Lapsillemme on annettava juuret ja siivet”

Ilmiöihin tarttuminen tuo systeemistä muutosta

Jyväskylässä on lähdetty UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaiseen työhön. Osana tätä työtä nuorten tilannetta ja palveluja tarkasteltiin ilmiöpohjaisesti sektoroituneen jaon sijaan. ”Otimme kohderyhmäksi erityisesti ns. NEET-nuoret, joilla ei ole työtä eikä koulutusta. Kokosimme nuorille kohdistettuja palveluja saman katon alle ensi keväänä aukeavaan Nuorten taloon, jonka suunnitteluun nuoret ovat osallistuneet”, kertoi Nuorten talon hankepäällikkö Tuija Kautto.

Helsingin strategisena päämääränä on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Kaupungissa mm. valmistellaan eri toimialojen ja HUSin yhteisiä ilmiöpohjaisia palveluketjuja. ”Valmistelemme neuvolapilottia, jossa kartoitetaan vanhempien resursseja ja riskejä sekä huomioidaan erityisesti haitalliset, usein periytyvät ACE (Adverse Childhood Experiences) -kokemukset”, kertoivat Saija Westerlund-Cook, Alli Paasikiven säätiön apurahalla työskentelevä väitöskirjatutkija ja projektipäällikkö Marjo Alatalo Helsingin kaupungilta.

Lapset ja nuoret mukaan kuntien ja valtion reformeihin

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen peräänkuulutti lapsista huolehtimista yli vastuurajojen. ”Hyvinvointialueisiin siirryttäessä pitää huolehtia monialaisten palvelujen toimivuudesta lapsille ja nuorille sekä lisätä lasten ja nuorten osallisuutta”.

Valtionvarainministeri Matti Vanhanen korosti puheessaan parempaa tiedolla johtamista ja kertoi, että valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan välineitä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien määrärahojen ja niillä aikaansaatujen hyvinvointitulosten ja vaikutusten parempaan seurantaan.

Itlan toimitusjohtaja Petri Virtanen muistutti loppuyhteenvedossaan organisoidun yhteistyön kantavasta voimasta ja resurssien uudelleen kohdentamisesta lasten ja nuorten etu kannustimena. ”Kansallisen lapsistrategian mukaisesti, aktiivista yhteistyötä on lisättävä ja uusia toimintatapoja pohdittava. Meidän tulisi katsoa isojakin päätöksiä lasten näkökulmasta. Tässä Suomi voisi olla edelläkävijä.”

ÄÄNI20-foorumin järjestivät Alli Paasikiven Säätiö, Hämeenlinnan kaupunki, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Kuntaliitto, Suomen UNICEF sekä Lastensuojelun Keskusliitto.

Tapahtuman tallenne tulee sivulle lapsenoikeuksienfoorumi.fi

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 16.–22.11. ja lapsen oikeuksien juhlapäivää 20.11. Lapsen oikeuksien päivä on tästä vuodesta lähtien myös kalentereihin merkitty vakiintunut liputuspäivä.

Mainos