E4807ca7 6f92 4552 8b61 763745f22f43

Yhdistelmätesti helpottaa hengitystieoireiden diagnosointia

Suomalaisen molekyylidiagnostiikkaratkaisujen asiantuntijan Mobidiagin yhdistelmätestit mahdollistavat useamman hengitystieoireiden aiheuttajan testaamisen samalla testikerralla. Koronavirusepidemian aikana yhdistelmätesteillä voidaan säästää testauskapasiteettia ja helpottaa diagnostiikkaa.

K

oronavirusepidemia on tuonut haasteita laboratorioiden riittävän testauskapasiteetin ylläpitämiseen. Hyvä testauskapasiteetti on tärkeää vuoden ympäri, mutta erityisen kriittistä sen varmistaminen on silmällä pitäen tulevia talvikausia, jolloin terveydenhuoltoa kuormittavat myös esimerkiksi influenssavirukset.

  • On selvää, että kannattaa pyrkiä saamaan yhdellä prosessilla vastaus useammasta taudinaiheuttajasta. Työ moninkertaistuu, jos virukset testataan erikseen. Tällä on myös selkeä kustannusvaikutus, kertoo Mobidiagin R&D Director Juha Kirveskari.

Mobidiagin yhdistelmätesteillä voidaan saman aikaisesti testata koronaviruksen lisäksi influenssa A- ja B-virukset sekä RSV A/B. Paras hyöty yhdistelmätestien käytöstä saadaan oireisten potilaiden kohdalla, joiden hoito osataan suunnata oikein ja aloittaa riittävän nopeasti.

Kirveskari näkee yhdistelmätesteissä myös etua koronaviruksen epidemiologisen kokonaistilanteen hallinnan kannalta.

  • Yhdistelmätestaus vähentää prosessiviiveitä ja yleistä järjestelmän kuormitusta, hän toteaa.

Sopiva testiratkaisu laboratorion mukaan

Mobidiagin yhdistelmätestejä voidaan tehdä yrityksen olemassa olevilla laitealustoilla, mikä helpottaa käyttöönottoa. Testejä voidaan tehdä sekä isoille testimäärille soveltuvalla Amplidiag -laitteella (Amplidiag RESP-4-testi, CE-IVD) että yksittäisten testien tekemiseen suunnitellulla Novodiag -laitteella (Novodiag RESP-4-testi, tuotekehityksessä).

  • Amplidiag -ratkaisu on tarkoitettu suurten volyymien rutiinidiagnostiikkaan isoissa laboratorioympäristöissä. Novodiag sopii pikatestaamiseen vaativissa ympäristöissä, kertoo Senior R&D Manager Juha Saharinen.

Yhden patogeenin testauksesta yhdistelmätestaukseen

Mobidiagilla nähdään selvänä trendinä se, että yksittäisten taudinaiheuttajien testauksesta siirrytään yhä enemmän yhdistelmätestaamiseen. Yrityksen RESP-4 testit ovat tästä hyvä esimerkki. Niiden lisäksi Mobidiagilla on yhdistelmätestejä myös suolistoinfektioiden diagnosointiin ja antibioottiresistenssin tunnistukseen.

  • Mobidiagin teknologiat mahdollistavat, että testipaneeleja voidaan laajentaa jatkossa entisestään, Saharinen toteaa.

Koronavirustestauksesta saattaa tulla pysyvä osa hengitystieinfektiotestipaneeleja myös akuutin pandemian päätyttyä. Mobidiagin aiempi strateginen päätös ottaa vahva asema koronaviruksen vastaisessa taistelussa on antanut sille hyvät lähtökohdat jatkokehitystä varten. Yritys näkeekin, että he voivat vastata nopeasti myös tulevien talvisesonkien testaustarpeisiin.

Mobidiag

Mobidiag tarjoaa uuden sukupolven molekyylidiagnostiikkaa maailmanlaajuisten terveysongelmien ratkaisemiseen. Yrityksen ratkaisuja hyödynnetään hengitystie- ja suolistoinfektoiden diagnosoinnissa sekä taistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä superbakteereja vastaan. Mobidiagin testausmenetelmät ovat nopeita ja helposti käytettäviä, sekä isoille ja pienille testimäärille kustannustehokkaasti skaalautuvia. Testeillä on CE-merkintä ja niitä käytetään monissa Euroopan johtavissa laboratorioissa.

Mainos