57fc06fd fcbe 4dfb 8e92 d0c203741332

Lääkeannostelurobotti tukee tehokkaasti kotihoitoa

Lääkeannostelurobotit tuovat merkittäviä hyötyjä terveyshallinnolle, hoitohenkilöstölle ja asiakkaille. Suomalainen Evondos-palvelu on käytössä Pohjoismaissa jo lähes 300 kunnassa.

Suomalaisen Evondos Oy:n on laajentanut lääkeannostelurobottiensa palvelut kaikkiin Pohjoismaihin. Noin 20 Suomen suurinta kaupunkia ja yhteensä lähes 300 kuntaa Pohjoismaissa käyttää Evondosia. ”Lääkeannostelurobottiemme avulla on annettu jo kymmenen miljoonaa lääkeannosta. Suomessa Evondos on käytössä tuhansilla kotihoidon asiakkailla”, Evondos Oy:n toimitusjohtaja Eetu Koski esittelee.

Monipuolisia hyötyjä terveysalalle

Terveysala voi kustannusten, hoitajapulan ja kasvavan vanhusväestön paineessa saavuttaa lääkeannosteluroboteilla parempaa hoitovastetta ja optimoida työvoimaa tuottavaan työhön. Kotihoidon lääkejakelun automatisoinnilla on tähän mennessä säästetty laskennallisesti 300 000 työpäivää, mikä tarkoittaa 10 miljoonaa lääkkeenantokäyntiä

3-6968_rgb.jpeg

Hoitaja laittaa apteekeista valmiina pakkauksina tulevat lääkeannospussit eli yhden kuukauden lääkeannokset koneeseen ja ohjelma annostelee lääkkeet reseptiikan mukaisesti. Robotin lääketila on lukittu, ja lääkkeiden otossa on kahden tunnin aikaikkuna. Mikäli lääkettä ei ole otettu ajallaan, tulee tilanteesta hälytys hoitohenkilökunnalle ja ottamatta jäänyt lääkeannos menee lukittuun säiliöön lääketurvallisuuden takaamiseksi. ”Jokainen automaattisesti jaettu lääkeannos vähentää annostelukäyntejä. Tämä helpottaa työpäivän suunnittelua, vähentää stressiä, jättää enemmän aikaa muuhun hoitotyöhön ja lisää työn mielekkyyttä”, Koski muistuttaa.

_MG_1620.jpeg

Lääkehoidon täsmällisempi toteutuminen parantaa monen kotihoidon asiakkaan yhteistyökykyä hoitohenkilöstön kanssa, sillä hoitomyöntyvyys on yli 99 prosenttia. Lääkeannostelurobotit kohentavat kotihoidon asiakkaiden omatoimisuutta, helpottavat arkea ja tarjoavat turvallista lääkehoitoa. Oikea-aikaisesti otetut lääkkeet ylläpitävät asiakkaiden terveyttä eli hoidon laatu ja teho ovat selkeästi aiempaa parempia.

Siun sotessa hyvät kokemukset

Pohjois-Karjalan Siun soten 13 kunnassa ikäihmisten palveluissa on nyt käytössä yli 400 Evondos-lääkeannostelurobottia, ja määrää lisätään. Siun sotessa hoitajien matkat asiakkaiden luokse ovat usein pitkät, joten lääkeannosteluroboteilla saadaan merkittävät potilas-, henkilöstö- ja taloushyödyt. Lääkerobotit vähentävät käyntimääriä ja aamun asiakasruuhkapiikkiä, mutta asiakkaille voidaan antaa enemmän aikaa käynneillä. Toisaalta uusia asiakkaita on voitu ottaa aiempaa joustavammin ja paremmin.

Evondos & Vaasan kaupunki - Asiakastarina_16.jpeg

Lääkeannostelurobotit lisäävät lääkitysturvallisuutta, asiakkaan itsenäisyyttä ja toimintakyvyn ylläpitoa. Siun soten kokemusten mukaan teknologia on hyvä apu asiakkaiden palvelujen kokonaisuuden järjestämisessä ja asiakaslähtöisyyden huomioimisessa.

Lisätietoja: www.evondos.fi

Mainos