B485f733 0a78 4137 a7e6 0a33e5148cf7

Turvallinen työyhteisö on tuottava

Organisaatioiden muutokset aiheuttavat ajoittain työntekijöissä huolta ja pelkoa omasta selviytymisestä, mikä voi purkautua esimiehiin kohdistuvana epäasiallisena käytöksenä.

O

rganisaatiot ovat näinä aikoina jatkuvassa liiketilassa ja muutoksessa. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa yksittäiset työntekijät eivät enää täysin ymmärrä oman työnsä tavoitteita, menettävät motivaationsa tai kokevat, etteivät enää hallitse toimenkuvaansa.

”Tavoitteiden erilaiset tulkinnat esimiesten ja työntekijöiden välillä saattavat johtaa työntekijän pelkoon ja harmiin, jolloin työntekijä saattaa oirehtia syyttämällä tai mustamaalaamalla esimiestään”, toteaa Coronaria Työelämäpalveluiden työ- ja organisaatiopsykologi Pirkko-Liisa Hyttinen.

Alisuoriutuva ja huolestunut työntekijä ei välttämättä kykene ottamaan vastaan rakentavaa palautetta esimieheltä ja kehittämään työskentelytapojaan. Työntekijä näkee esimiehen syyllisenä turvattomuuden tunteeseen, ja pahimmillaan oirehtiva työntekijä pyrkii kääntämään koko työyhteisön esimiestä vastaan lietsomalla pelkoa.

”Työpaikan yhteisöllisyys on vaarassa, mikäli tunteidensa vallassa oleva työntekijä alkaa toimia esimiehen selän takana ja vaikkapa käyttää sosiaalista mediaa oman pahan olonsa purkamiseen. Kulissien takainen mustamaalaaminen voi jatkua pitkään, jolloin tilanne on jo kärjistynyt, kun esimies saa viimein asiasta tiedon”, kuvailee Hyttinen.

Ratkaisuna ennaltaehkäiseminen ja juurisyiden selvittäminen

Coronaria Työelämäpalvelut auttaa ennaltaehkäisemään työyhteisöongelmia. Jos niitä on syntynyt, keskeisintä on etsiä juurisyyt ja pureutua niihin. Tutkimuksen pohjalta Coronaria suunnittelee yhdessä organisaation kanssa tehtävät toimenpiteet.

”Me toimimme peilipintana johdolle ja esimiehille sekä autamme välttämään liikkuvan organisaation sudenkuopat. Valmennamme esimiehiä ennakoimaan ja toimimaan oikein tilanteissa, jotka voivat johtaa ongelmien syntyyn”, kertoo Hyttinen.

Organisaation tavoitteet toteutuvat vain ihmisten kautta. Siksi on tärkeää huolehtia turvallisuuden tunteesta. Se on avain myös tuottavuuteen.

Yllä olevassa kuvassa: Pirkko-Liisa Hyttinen, työ- ja organisaatiopsykologi, PsT, HHJ

Lue lisää: www.coronaria.fi/yrityksille/tyoelamapalvelut/

Mainos