A36662c9 6fdd 449c b0a3 f07daba3ee1e

Äly tuo ennustettavuutta diabeteksen hoitoon

Älyteknologia parantaa diabetesta sairastavien arkea tuomalla käyttöön henkilökohtaisen, tilanteen mukaan joustavan hoidon.

D

IABETESLIITON asiantuntijalääkäri Elina Pimiä näkee glukoosisensorien olevan arkipäivää tulevaisuudessa myös perusinsuliinihoidossa. Älypumpuista on hänen mukaansa saatu hyvää näyttöä, ja ne ovat hyödyksi etenkin niille, joilla on haasteita hoitotasapainon kanssa.

”Sensorit helpottavat valtavasti omaseurantaa. Uusimmat älyinsuliinipumput hyödyntävät sensorien antamaa glukoositietoa sekä muuttavat annostelua siten, että glukoositaso pysyy tavoitteessa.”

Muistitoiminnon sisältävät älykynät, kuten InPenTM -järjestelmä, voidaan myös yhdistää sensoridataan. Medtronicin uusi älykäs monipistoshoitojärjestelmä sisältää SimpleraTM- erillissensorointijärjestelmän ja InPenTM- järjestelmän. Käyttäessä SimpleraTM-sensoria ja pistäessä InPenTM-kynällä, niiden tiedot tallentuvat sovellukseen. Sovelluksesta näkee reaaliaikaiset glukoositrendinuolet ja se varoittaa, jos arvot lähestyvät korkeita tai matalia. Käyttäjä saa myös ilmoituksen unohtuneista annoksista.

”Sovelluksessa oleva annosopas auttaa arvioimaan tarvitun insuliiniannoksen siihen asetettujen asetusten perusteella. Sovellus kertoo, milloin ja kuinka paljon insuliinia on pistetty ja näyttää aktiivisen insuliinimäärän, eli arvion aiemman insuliinin jäljellä olevasta vaikutuksesta”, Pimiä selittää.

Älykynän ja sensorin yhdistelmä helpottaa Pimiän mukaan hypopelkoa: ”Käyttäjä näkee vasteen ja korjaustarpeen reaaliajassa. Insuliinin kasautuminen vältetään ja käyttäjä uskaltaa annostella insuliinia rohkeammin. Tarvittaessa tavoitetaso voidaan jättää aluksi korkeammalle uskallusta hakiessa.” Sovelluksesta näkee reaaliaikaiset glukoositrendinuolet sekä annosoppaan.

Ammattilainen saa nopealla silmäyksellä käsityksen sekä annosteluista että glukoosivaihteluista. Suositellut muutokset asetetaan annosoppaaseen, jolloin ne tulevat todella käyttöön.

Pimiän mukaan parasta hoitoa on yksilöllinen hoito: ”Lisäsairauksien vuoksi menetetään elinvuosia ja työkykyä, on tärkeää seurata glukoosin lisäksi muita arvoja. Sensori auttaa parantamaan tasapainoa, mikä vähentää valtimotautien riskiä. Kun glukoosiseurannan aika tavoitealueella lisääntyy 10 prosenttia, virtsan u-albkrea-suhde vähenee viidenneksellä, joka on merkittävä muutos diabeteksen munuaistaudissa.”

Pimiä ennustaa, että tulevaisuudessa valtaosa insuliininpuutosdiabetesta sairastavista siirtyvät älypumpun käyttäjiksi. Monipistoshoitoisten ja perusinsuliinia käyttävien kannattaa hyödyntää älykyniä: ”Automatisointi helpottaa arkea ja vähentää hetkiä, jolloin diabetesta sairastava joutuu aprikoimaan insuliiniannostelunsa kanssa.”

Mainos