7e4a0395 7e6d 40f4 bdee a51efe7bcf5a

Vaalijalassa on vahva osaaminen kehitysvammalääketieteessä

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa tuotetaan kuntoutus- ja tukipalveluita erityistä tukea tarvitseville henkilöille, heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ja opetustoimen muille toimijoille. Vuorovaikutuksen ja kommunikaation ymmärtäminen sekä rakentaminen on yksi keskeisistä osaamisalueista.

Y

leislääketieteeseen erikoistuva Hannes Holma päätyi toteuttamaan puolen vuoden työjaksonsa Vaalijalaan. Päätös vahvistui Holman vieraillessa keskuksessa: kollegat ottivat hänet hyvin vastaan, tunnelma oli kaikin puolin positiivinen ja tutustumiskierros oli kattava. Vaalijalassa tuetaan ammattitaitoa ja koulutusta – tarvittaessa vahvan osaamisen keskus tukee myös muita Suomen alueita. “Toteutan työjakson psykiatriassa ja lastenneurologiassa”, Holma kertoo. Yksikön joustavuus on yksi paikan vahvuuksista ja Holma pääseekin tekemään päiviä myös poliklinikan puolella: “Osaamis- ja tukikeskuksessa toimitaan kokonaisvaltaisesti hoidon suunnittelun ja suunnitellaan tutkimukset, poliklinikan puolella kuntoutus- ja hoitosuunnitelmia päivitetään vastaamaan ihmisten muuttuvia elämäntilanteita.” Toisena etuna Holma mainitsee monipuolisuuden. Työskentely moniongelmaisten kuntoutettavien kanssa on opettavaista, kuten myös toimiminen monialaisessa työryhmässä, johon kuuluu lääkärin ja hoitajan lisäksi esimerkiksi psykologi, sosiaalityöntekijä, kommunikaatio-ohjaaja, fysioterapeutti, eläintoimintaohjaaja ja seksuaaliterapeutti.

LÄÄKEHOIDOLLA ON LOPULTA SUHTEELLISEN PIENI ROOLI VERRATTUNA SOPIVAN KOMMUNIKAATIOMENETELMÄN LÖYTÄMISEEN, JOTTA KUNTOUTETTAVAN OMA TAHTO TULEE KUULUVILLE.

“Vastaavaa osaamista kehitysvammalääketieteestä ei muualta Suomesta löydy. Lääkehoidolla on lopulta suhteellisen pieni rooli verrattuna sopivan kommunikaatiomenetelmän löytämiseen, jotta kuntoutettavan oma tahto tulee kuuluville.”

Holma kokee, että yleislääkärinä on tärkeää osata kohdata erilaisia ihmisiä ja löytää sopiva kommunikaatiokeino, jolla yhteys luodaan. Fakta on, että myös päivystystyössä kohdataan kehitysvammaisia asiakkaita. Vaalijala sopii pitkäjänteisestä työstä pitäville ammattilaisille, jotka haluavat saada lisää kokemusta ihmisten kohtaamisesta.

“On todella palkitsevaa löytää yhteinen kommunikaatio, saada henkilökemiat kohtaamaan sekä luoda vuorovaikutussuhde. Toivoisin kommunikaatiotaitojen ja -menetelmien olevan vahvemmin edustettuna opinnoissa, sillä vuorovaikutustaidot eivät rajoitu vain kehitysvammaisiin.”

Vaalijalan kuntayhtymä

  • Juuret 1900-luvun alussa
  • Omistajina 33 kuntaa Savosta ja Keski-Suomesta
  • Toimii 17 paikkakunnalla
  • 1400 työntekijää

Mainos