F159eb96 a4b0 4ca1 98ab fe0e16ebf72c

Toimivaa moniammatillisuutta ja mahdollisuuksia seurata omia kiinnostuksenkohteita

Etelä-Savon hyvinvointialueella työskentelevät lääkärit kokevat, että työstä tekee mielekästä matalat hierarkiat, helppo yhteistyö, kilpailukykyinen palkkaus sekä positiivinen kehittämisasenne.

E

telä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa palveluja 12 kunnan alueella ja 130 tuhannelle maakunnan asukkaalle. Eloisassa työskenteleville lääkäreille se tarjoaa monipuolisia ammatillisia mahdollisuuksia sekä työskentelyä mukavassa työilmapiirissä.

Positiiviseen ilmapiiriin vaikuttavat erityisesti toimivat moniammatilliset tiimit sekä matala hierarkia. Sairaalan kokoluokka vaikuttaa siihen, että tieto siirtyy helposti.

”Työskentelemme moniammatillisissa tiimeissä niin eri alojen lääkärit kuin hoitajat, ja jokainen on tiiminjäsenenä yhtä arvokas”, kertoo pääosin Mikkelin keskussairaalassa teho- ja valvontaosaston ylilääkärinä työskentelevä Maarit Hult.

Sotekeskuksen ylilääkäri Pyry Toivasen mukaan työpaikan rakenteet tukevat moniammatillisuuden toteutumista.

”Viikoittaisilla tiimipalavereilla on suuri rooli, näemme toisemme ja kukaan ei pääse lokeroitumaan.”

Pyry Toivanen_15_04_2024.jpg

Kehittymistoiveita kuunnellaan tarkasti

Eloisan palveluissa pyritään jatkuvaan kehittämiseen ja kehittymiseen. Hult kiittääkin, että sopivan pienessä yksikössä kehittämisideoita saa sujuvasti eteenpäin.

”Yksi tärkeä esimerkki tästä on kehittämäni kriittisesti sairaiden potilaiden kohtaamiseen liittyvä koulutusohjelma, joka eteni ideasta käynnistykseen muutamassa kuukaudessa. Nyt koulutusta on vielä laajennettu eri ryhmille ja eri tarpeisiin.”

Myös lääkärien omia kehittymistoiveita kuunnellaan tarkalla korvalla. Psykiatriaan erikoistuva lääkäri Juska Vienonen on kokenut tämän itselleen tärkeäksi syyksi jäädä Eloisalle töihin.

”Saan mielestäni todella hyvää ohjausta ja kehityn siksi tässä ympäristössä parhaiten. Toiveideni mukaiset mahdollisuudet oppia on aina pyritty järjestämään.”

Juska Vienonen_17_04_2024-101.jpg

Joustavuuden oman työnkuvan kehittämiseen nostaa esille myös ikääntyneiden palveluiden yli lääkäri Kati Päivärinta.

”Työnkuvan voi räätälöidä hyvin monella tavalla mieleisekseen. Sisällön lisäksi myös esimerkiksi työnteon mallien puolesta, monelle sopii esimerkiksi hybridityö. Meillä ei ole takerruttu vanhoihin rakenteisiin, vaan otetaan huomioon työntekijöiden elämäntilanteet.”

Kati Päivärinta_15_04_2024-101.jpg

Lääkärille aikaa keskittyä omaan työhön

Lääkärin työstä motivoivaa tekee myös se, että mahdollisuuksia keskittyä oman työhön tuetaan usein tavoin. Erityisen hyvin tämä näkyy sotekeskuksen lääkärien arjessa.

”Meille on esimerkiksi rakennettu ohjauspisteitä, joissa lähihoitaja voi hoitaa esimeriksi jatkoaikojen sopimiset. Tämä voi muuten haukata ison osan lääkärin vastaanottoajasta”, Toivanen mainitsee.

Motivoivaa työstä tekee myös hoidonjatkuvuu teen panostaminen. Lääkäreillä on muun muassa entistä paremmat mahdollisuudet arvioida itse, olisiko saman potilaan kanssa syytä hoitaa myös kontrolliajat.

Lääkärit kokevatkin, että Eloisaa voi lämpimästi suositella työpaikkana.

”Meille sopivat niin nuoremmat kuin seniorit ja arvostamme monen tyyppistä osaamista. Meillä ei tarvitse istua valmiiseen muottiin, vaan haluamme osaltamme mahdollistaa oman paikan löytymisen”, Päivärinta summaa.

Mainos