02fba636 35b3 4c41 ad3e 4a1a5b7d156d

HUS: vahva panostus lastenpsykiatriaan erikoistuville

HUS on edelläkävijä lastenpsykiatrian tutkimuksessa, diagnostiikassa ja tutkimukseen perustuvassa hoidossa. Lastenpsykiatria on nouseva, nopeasti kehittyvä ala. HUSin moniammatillisessa tiimissä erikoistuvan lääkärin on hyvä kasvaa ja juurtua.

L

apsen toimintakykyyn voidaan vaikuttaa sitä paremmin, mitä varhaisemmin ongelmiin puututaan. Lastenpsykiatria on viime vuosina alana kehittynyt huimasti - sekä diagnosoinnin, hoidon että tutkimuksen osalta. HUS on tässä edelläkävijä.

Noin 15 % lapsistamme kärsii eriasteisista mielenterveyden häiriöistä. Onkin äkkiä vaikea keksiä työtä, jolla olisi enemmän yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuin lastenpsykiatrialla.

Moniammatillinen tiimityö, vahva kannustus ja tuki

HUSin lastenpsykiatriassa hoidetaan noin 8000 lapsipotilasta vuosittain. ”On tärkeää päästä ajoissa puuttumaan ongelmiin ja auttamaan lapsia tärkeässä kehitysvaiheessa. Tätä kautta myös pienennämme painetta nuorisopsykiatrian puolella. Tarvitsemmekin uutta työvoimaa. Olemme panostaneet merkittävästi mm. erikoistuvien lääkäreiden senioritukeen, koulutukseen, osaamisen arviointiin, moniammatillisessa tiimissä toimimiseen sekä tutkimuksen konkreettiseen tukemiseen”, itsekin väitöskirjaa valmisteleva lastenpsykiatrian erikoislääkäri, HUSin osastohoidon osastonylilääkärin viransijaisena toimiva Krista Liskola kertoo. Hän toimii myös yhtenä lastenpsykiatrian neljästä koulutuslääkäristä.

HUS lastenpsykiatriassa on mm. kehitetty konsultatiivista toimintaa, fokusoituja hoitoja kuten ahdistuneisuuteen kohdennettua hoitointerventiota, intensiivistä kasvuympäristöihin jalkautuvaa hoitoa sekä päiväosastohoitoa. ”Kannustamme lääkäreitämme hakeutumaan koulutuksiin ja tuemme jokaista erikoistuvaa suuntautumaan mielenkiintoaan vastaaviin osa-alueisiin kuten neuropsykiatrisiin häiriöihin, ahdistuneisuuteen, masennukseen tai käytöshäiriöihin. Olemme tähän myös varanneet resursseja”, Liskola lisää.

”Tunnen jo nyt, että tulen pärjäämään”

”Työtä tehdään tiimeissä, ja muiden ammattiryhmien huippuosaaminen tukee omaa oppimista”, toteaa HUSin lastenpsykiatrian akuuttiosastolla työskentelevä, erikoistuva lääkäri Olga Pursiainen ja lisää: ”Täällä tuetaan oman osaamisen vahvistamista itseään kiinnostavien aiheiden parissa jo erikoistumisen aikana, esimerkiksi dialektisen käyttäytymisterapian koulutusta myöten. Kaikki erikoistumispalvelut voi halutessaan tehdä yliopistosairaalassa ja palveluihin voi sisällyttää puolikin vuotta tutkimustyötä. Kliininen työ, varsinkin diagnostiikka, on älyllisesti haastavaa ja antoisaa, ja tapauksiin pääsee syvälle.”

HUS lastenpsykiatriassa saa tehdä arvokasta ja palkitsevaa työtä kehittyvällä alalla. ”Täällä hoidetaan kaikkein haastavimmat tapaukset. Valmistun lastenpsykiatrian erikoislääkäriksi noin puolentoista vuoden kuluttua. Koen jo nyt, että pystyn tekemään lastenpsykiatrin työtä missä vain ja tulen pärjäämään”, Pursiainen lisää.

Lähteet: HUS, Aivosäätiö

Mainos