71ce2b96 2867 4732 aade 7d31c39327ca

Toiminnanohjauksesta palvelutuotannon suunnitteluun

Terveydenhuollon palvelutuotannon haasteena ovat jatkuvasti kasvava kysyntä ja kustannusten nousu. Lisäksi henkilöstö-, tila- ja muiden resurssien saatavuus ja riittävyys vaihtelevat nopeasti.

P

alvelutuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa käytetyt vanhat menetelmät ja työkalut eivät kykene vastaamaan tehokkaan suunnitteluprosessin vaatimuksiin. Delfoi Planner sote-ratkaisu mahdollistaa terveydenhuollon toiminnanohjaukseen ja resurssienhallintaan liittyvän suuren kehitysaskeleen, joka perustuu valmistavan teollisuuden jo pitkään hyödyntämiin parhaisiin käytäntöihin sekä tehokkaaseen APS-suunnitteluohjelmistoon (Advanced Planning and Scheduling).

”On hyvä muistaa, että sosiaali- ja terveysalan palvelutuotanto on myös tuotantoa, aivan kuten valmistavassa teollisuudessakin. Siksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kehittämiseen voidaan ottaa mallia valmistavan teollisuuden prosesseista’’, Kristina Lamberg Delfoilta avaa.

Suunnittelun suurin haaste on tähän saakka ollut useissa eri järjestelmissä olevien tietojen yhdistäminen. Henkilöstömitoitus, potilaiden ajanvaraus ja tilojen varaustilanne ovat olleet toisistaan irrallisia kokonaisuuksia. Lambergin sekä hänen kollegansa Tomi Nurmen mukaan suunnittelu tehdään usein erillisissä excel-tiedostoissa ammattiryhmittäin ja organisaatioyksiköittäin siiloutuneena.

”Paremman palvelutuotannon suunnittelun ja -ohjauksen myötä saavutetaan keskitetty, reaaliaikainen näkymä henkilöstö- ja muihin resursseihin sekä niiden mitoitukseen. Pystymme lisäksi hyödyntämään ennusteita resurssien sijoittelussa ja käytössä’’, Nurmi kertoo.

Planner-ratkaisun käyttöönottoon kuuluu olennaisena osana uusien, tehokkaampien toimintatapojen suunnittelu yhdessä henkilöstön kanssa. Muutosta edistetään yhdessä asiakkaan ja Delfoin asiantuntijoiden voimin.

”Järjestelmän käyttö vaatii uutta tapaa ajatella. Kun uusiin toimintatapoihin on totuttu, Plannerin käyttäjät ovat todella tyytyväisiä. Voimme suunnittelujärjestelmän avulla mahdollistaa esimerkiksi tilojen yhteiskäyttöisyyden käyttäjät huomioiden. Tarkoituksena on mahdollistaa ja varmistaa, että hoitohenkilöstöllä ja lääkäreillä ei kulu aikaa tilojen etsimiseen ja että toiminta on sujuvaa’’, Lamberg kertoo.

Kokemuksia Delfoi Planner-järjestelmän käytöstä on kertynyt sekä yhden yksikön että koko sairaanhoitopiirin laajuudessa: esimerkiksi Keusote sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ovat jo ottaneet sen käyttöönsä.

”Hyvien käyttäjäkokemusten lisäksi keskeisiä tavoitteita käyttöönotoissa ovat olleet toiminnan tehostuminen ja kustannussäästöt. Esimerkiksi Järvenpäässä ylilääkärin viikossa käyttämä aika työvuoro- ja muuhun suunnitteluun väheni Plannerin myötä kahdesta päivästä kahteen ja puoleen tuntiin. Essoten tapauksessa uusi moderni sairaala ja toimiva palvelutuotannonsuunnittelu vähensivät tilatarvetta jopa 25 %’’, Nurmi kertoo.

Vuositasolla voidaan Nurmen ja Lambergin mukaan saavuttaa kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin sisällä useiden miljoonien eurojen säästöt, kunhan terveydenhuollon palveluntuotantoa uskalletaan suunnitella ja ohjata kokonaisvaltaisesti.

”Me Delfoilla autamme tunnistamaan, mitä tietoa hyvän toiminnanohjauksen ja suunnittelun pohjalle tarvitaan ja mistä tietoa kannattaa kerätä. Tälle tiedolle annamme selkeän ja toimivan käyttöliittymän ja olemme joka vaiheessa suunnittelun tukena. Hyvän ennakkosuunnittelun kautta työntekijöille annetaan paremmat edellytykset onnistumiseen’’, Nurmi kiteyttää.

Tutustu tarkemmin: www.delfoi.com

Mainos