5423a236 d165 41dd 8195 ea9414746d95

Sertifioitu johtamisjärjestelmä ohjaa pienenkin rakennusalan yrityksen todistetusti kohti parempaa laatua, asiakastyytyväisyyttä ja tulosta.

Sertifioitu johtamisjärjestelmä on hyllyyn pölyttymään jäävän laatukansion tai käsikirjan sijaan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta aidosti kehittävä työkalu, jolla yritys viestii myös ulospäin toimintansa laadusta ja luotettavuudestaan.

Johtamisjärjestelmän sertifiointi tarkoittaa sitä, että yritys noudattaa hyväksi havaittuja käytäntöjä johtamisessaan. ”Sen lisäksi, että sertifioinnit ovat asiakkaiden suuntaan viesti yrityksen luotettavuudesta ja toiminnan laadusta, ne ovat ennen kaikkea yritykselle oman toiminnan kehittämisen työkaluja”, rakennusyritysten sertifiointeihin Kiwalla erikoistunut tuoteryhmäpäällikkö Tiia Tuomi valottaa.

Tuomi käy itse jatkuvasti kertomassa ja kouluttamassa yrityksiä laatu- ja ympäristöjärjestelmiin. Hän tietääkin kokemuksesta millaisia väärinkäsityksiä pienissä ja myös keskisuurissa yrityksissä on näitä järjestelmiä kohtaan.

”Moni turhaan kuvittelee sertifiointien tarkoittavan vain ostettavaa laatukansiota, käsikirjaa tai todistusta seinällä – kyse ei ole mistään sellaisesta. Esimerkiksi sertifioidulla johtamisjärjestelmällä varmistetaan, että yrityksen johtamisessa mahdolliset riskit ja muutokset toimintaympäristössä ovat saaneet riittävästi huomiota. Sertifiointeihin liittyvissä auditoinneissa varmistamme, että yrityksen toiminta on jatkuvuutta edistävällä ja kehittyvällä pohjalla. Lisäksi johdon työtä helpottaa se, että auditointien yhteydessä työmaatasolta tietoa voidaan anonyymisti kerätä ongelmista, jotka vaikuttavat tuottavuuteen ja lisäävät riskien toteutumisen mahdollisuutta.

Yritys itse määrittää tavoitteet ja mittarit

Tuomi haluaa myös tarkentaa, että johtamisjärjestelmän sertifioinnissa kyse ei ole ulkoa tuotujen tavoitteiden ja mittareiden asettamisesta vaan yrityksen johdon itse määrittämien ja olemassa olevien painopistealueiden huomioimisessa.

”Johtamisjärjestelmä ei sinänsä tuo uusia mittareita yritykselle. Vain asiakkaan tarpeellisiksi kokemia asioita mitataan jatkossakin. Yritys itse siis päättää, mitkä ovat heidän kannaltaan oleelliset mittarit eli kukaan ulkopuolinen taho tai standardi ei määritä heidän tavoitteitaan.”

”Meidän roolimme ulkopuolisena tahona on varmistaa, että yritys toimii tavoitteiden mukaisesti ja autamme heitä löytämään kehityskohteita toiminnastaan ja ottamaan käyttöön hyväksi havaittuja toimintatapoja”, Tuomi jatkaa.

Tuomi valottaa erilaisia oivalluksia, joita pienemmät yritykset ovat tehneet lähtiessään kehittämään johtamisjärjestelmäänsä.

”Moni on löytänyt toiminnastaan uusia kehityskohteita, joihin he eivät ole aiemmin osanneet tai ehtineet kiinnittää huomiota. On myös havaittu, että toiminnan ei tarvitse eikä ole tarkoituskaan olla heti täydellistä, vaan olennaista on oikean polun löytyminen kohti yhä parempaa tulevaisuutta.”

”Autamme yrityksiä löytämään kehityskohteita toiminnastaan ja ottamaan käyttöön hyväksi havaittuja toimintatapoja”

Markkinajohtajalla kattava toimialaymmärrys

Kiwa yksi maailman johtavia tarkastus-, testaus- ja sertifiointialan (TIC) toimijoita maailmassa ja markkinajohtaja Suomessa. Kiwa löytyy siten myös kattavaa toimialaosaamista ja yritys onkin tehnyt oman johtamisjärjestelmän sertifiointioppaan nimenomaan rakennusalan toimijoille.

”Rakennusala eroaa monista muista aloista esimerkiksi siten, että siellä halutaan sertifioida usein sekä johtamisjärjestelmiä että rakennustuotteita – me tarjoamme mahdollisuutta tehdä ne yhtäaikaisesti”, Tuomi valottaa. ”Rakennusalalla riskit tunnistetaan jo pääpiirteittäin hyvin, mutta mahdollisuuksia ei niinkään. Sertifiointi ja siihen liittyvä toiminnan kehittäminen voi tuoda uusia näkökulmia.”

Mikäli yritys ei halua sertifioida johtamisjärjestelmäänsä, Kiwa tarjoaa myös yksittäisen projektin sertifioinnin mahdollisuutta ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti, jos esimerkiksi kilpailutus tätä vaatii.

Sertifiointi ei ole kustannus vaan tuottava investointi

Tuomi haluaa vielä nostaa esiin sen, että sertifiointeja ei pitäisi nähdä kustannuksina vaan tuottavina investointeina.

”Hinta ei ole suuri siitä, että yrityksen toiminta paranee kokonaisvaltaisesti. Auditointien hinnat perustuvat yrityksen kokoon. Hyvä johtamisjärjestelmä kasvattaa toiminnan tehokkuutta helposti 10–20 prosenttia. Lisäksi se varmistaa toiminnan tasalaatuisuuden, mikä on monen pk-yrityksen haasteena toiminnan perustuessa paljon yksittäisten henkilöiden ammattitaitoon.”

Tuomi vetää sertifioidun johtamisjärjestelmän hyödyt vielä pähkinänkuoreen: ”Hyödyt ovat kustannustehokkuus, liikevaihdon ja tuottojen lisääntyminen parantuneiden projektien läpimenoaikojen myötä sekä kauttaaltaan parempi ja tasaisempi toiminnan laatu!”

Lue lisää ja lataa rakennusalan yrityksille tarkoitettu johtamisjärjestelmän sertifiointiopas täältä.

Kiwa Suomi on osa kansanvälistä Kiwa-konsernia, joka on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan toimijoista (TIC), jonka palvelut synnyttävät luottamusta asiakkaidensa tuotteisiin, palveluihin, johtamisjärjestelmiin ja työntekijöihin.

Tätä ennen Kiwa Suomi tunnettiin Inspectana, jonka tarina alkoi vuonna 1975, jolloin perustettiin Valtion Teknillinen Tarkastuskeskus. Vuonna 2007 yrityksen nimeksi vaihdettiin Inspecta Oy, joka toimi pohjoismaiden suurimpana tarkastus-, testaus, sertifiointi- ja konsultointiyrityksenä aina vuoteen 2015 asti, jolloin se liittyi hollantilaiseen ACTA* Groupiin. Vuodesta 2016 lähtien ACTA* on tunnettu Kiwana. Kiwa työllistää yli 4 500 henkilöä yli 100 toimipaikassa yli 40 maassa, pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Kiwa Suomi (Inspecta Oy, Inspecta Tarkastus Oy, Inspecta Sertifiointi Oy, LIS Group) Liikevaihto: n. 77 milj.eur Henkilöstö: n. 750

Kiwa-konserni Liikevaihto: n. 487 milj.eur Henkilöstö: n. 4500