0d4e5971 b9fd 4831 a97a 433db01a3039

Osaaminen ja kyky ennakoida vahvistavat Kaustisen seutua – huoltovarmuuskin oli vahvasti tapetilla jo ennen Ukrainan kriisiä

K

austisen seudulla viiden kunnan alue- ja yrityskehittämisestä vastaavan seutukuntaorganisaation kehittämisjohtaja Petri Jylhä myhäilee tyytyväisenä.

”Pyrimme ennakoimaan niitä ilmiöitä ja asioita, joilla olisi vaikutuksia alueen talouteen, yrittäjyyteen ja hyvinvointiin ja miettimään keinoja, joilla otamme nämä asiat haltuun. Erityisesti parin viime vuoden aikana olemme onnistuneet tässä todella hyvin”, kehittämisjohtaja Jylhä toteaa.

Kaustisen seutukunnassa työskentelee useita korkeakoulutettuja asiantuntijoita – ja monet heistä paluumuuttajia.

”Paluumuuttajat ovat tuoneet mukanaan oman osaamisensa lisäksi verkostonsa teollisuudesta ja tutkimusorganisaatioista. Se on entisestään vahvistanut strategista ennakointikykyämme”, Petri Jylhä kertoo.

Maaseudun uusi yhteiskunnallinen rooli tukee yhteiskunnan varautumista

Kaustisen seutukunnassa yhtenä painopistealueena on uusiutuva energia ja kiertotalouden kehittäminen. Tätä strategista tavoitetta tukee bio- ja kiertotalouden hankeohjelma, jota toteutetaan useissa hankkeissa nyt ja tulevaisuudessa.

”Seutumme hakee vahvasti maaseudun uutta yhteiskunnallista roolia nimenomaan uusista energiaratkaisuista, älykkäästä resurssien käytöstä ja resurssien kierrätyksestä. Varautuminen ja huoltovarmuuden kehittäminen ovat niin ikään avainasemassa - puhutaan sitten energiavarmuudesta tai energiaomavaraisuudesta, tietoverkkojen toimivuudesta tai kansalaisten palveluiden saatavuudesta”, määrittelee aluekehittäjä Timo Pärkkä Kaustisen seutukunnasta.

Kuntalehti.jpeg

Energiamarkkina murros vauhditti huoltovarmuuskeskustelu jo ennen Ukrainaan kohdistunutta hyökkäystä.

”Ennakoimme omavaraisuuden ja huoltovarmuuden tarpeen lisääntyvän joka tapauksessa, sillä meidän alueellemme hyvin tärkeä turve energialaitosten käyttövoimana kohtasi merkittäviä vaikeuksia vuonna 2020. Valitettavat maailman tapahtumat tänä vuonna ovat tietysti vain vahvistaneet tätä huoltovarmuuden ja varautumisen merkitystä”, toteaa Petri Jylhä.

Kaustisen seudun KASE HUOVA -hanke alkaa Huoltovarmuuskeskuksen tuella ja siinä huoltovarmuutta seutukunnallisesti kuntarajat ylittävänä varautumisen tavoitteena. Tunnistettu tarve on seudullisen huoltovarmuuteen tähtäävän varautumissuunnitelman luominen ja seututason yhteistoiminnan mallin kehittäminen. Hankkeella on kansallisen pilottihankkeen luonne eli hankkeen tuloksille haetaan yleistä käytettävyyttä koko Suomessa. Hankkeelle haetaan juuri nyt projektipäällikköä.(linkki: kaustisenseutu.fi/tiedotteet/haemme-projektipaallikkoa-kase-huova-hankkeelle/ )

Mainos