31ace8db aa5d 4635 8769 c67268ff0651

Kuntatalouteen räätälöityä 100 %:sti kotimaista tuulivoimaa

Myrsky Energia Oy tuottaa täysin kotimaisella omistuksella, osaamisella ja työvoimalla tuulivoimaa. Mikä parasta, yhtiön perustaja ja pääomistaja Tuomas Candelin-Palmqvistilla on vahva palo auttaa kuntia säilyttämään näiden peruspalveluita.

Esitimme Myrsky Energia Oy:n pääomistajalle Tuomas Candelin-Palmqvistille energiantuotantoon ja tuulivoimaan liittyviä peruskysymyksiä, joiden arvelimme kiinnostavan kuntapäättäjiä ja kuntalaisia. Vastauksista välittyy aito välittäminen ja intohimo – mies, jolla on missio.

Miksi tuulivoima tuo taloudellista etua erityisesti kunnille?

”Energian osuus kunnan menoista on suuri. Perinteiset energiainvestoinnit ovat aikaa vieviä, massiivisia ja kalliita eivätkä suurelta osin tue ilmastotavoitteiden toteutumista. Uusiutuva tuulivoima tuotettuna elinkaariajattelulla ja paikallisella ymmärryksellä, tuntemuksella ja osaamisella on mahdollista toteuttaa kuntakohtaisesti huomioiden sekä investoinnit että nopeasti alkavien tuottojen kertyminen. Tuulivoiman tuoma kiinteistöverotulo on merkittävä, jos vain taloudelliselta kantilta katsotaan. Kokonaisharkinnassa talouden lisäksi on toki myös muita huomioitavia asioita.”

Konkretisoitko tuulivoiman tuomia taloudellisia hyötyjä kunnalle?

”Jos kunta saa yhdestä tuulimyllystä kiinteistöverotuloja 30 000 euroa vuodessa, sen on mahdollista siirtää tuotot investointeihin esimerkiksi peruspalveluissa ja sitä kautta myös niiden säilyttämiseen tulevaisuudessa. Tuulivoimasta saatavilla verotuloilla voidaan ylläpitää vaikka paikallista koulua. Tämä on merkittävä asia tilanteessa, missä joudutaan pohtimaan kuntien tulevaisuutta. Pitkäaikaiset, säännölliset tulovirrat luovat lisäksi puitteet uusille investoinneille.”

Miten kuvailisit Myrsky Energiaa?

‘’Olemme maakuntien yhtiö, kotimaiseen ytimeen asti. Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme kaikki tuulivoimahankkeet omalla tämän vuoden loppuun mennessä noin 40 hengen ammattilaistiimillämme. Palvelemme paikallisesti, Helsingistä käsivarren Lappiin. Meillä on selkeä yhteiskunnallinen missio. Työskentelemme, jotta suomalainen yhteiskunta ja siten mahdollisimman moni kunta saisi olla lisäämässä kotimaisen energiantuotannon omavaraisuusastetta ja tuulimyllyjen myötä saatavia kiinteistöverotuottoja, sekä säilytettyä peruspalvelunsa – pystyen jopa kasvattamaan paikallisia investointejaan tai väistämään kipeitä leikkauksia tai liitoksia. Yhteiskunnallisesti ei ole huono vaihtoehto, että energiantuotantomme on kotimaisessa omistuksessa ja vähennämme riippuvuutta tuontienergiasta. Näinä päivinä tämä tunne voi olla melko käsiin kosketeltava. Kaiken ei tarvitse olla ulkomailta määritettyä. Tuottojen ei myöskään tarvitse valua ulkomaille.’’

Kotimaisen työllisyyden lisääminen on arvo, joka istuu myös jokaiseen kuntaan, vai kuinka?

”Näin tulisi olla. Työllistämme oman asiantuntijaorganisaatiomme lisäksi merkittävästi paikallisia sidosryhmiä ja erityisosaajia eri puolilla Suomea. Haluamme yhdessä kuntien kanssa edistää suomalaista tuulivoimaosaamista paikallistasolla ja näin kehittää pitkäjänteisesti kotimaan energiatuotantoresursseja sekä työllisyyttä.”

Tutustu tarkemmin: www.myrsky.fi

Mainos