Ba473948 a00e 41c5 8a0c 004e81856b4e

Självstyrande sjukvårdsorganisation på Åland

Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) organisation skiljer sig från hälsovårdssystemet i övriga Finland i och med att den som en helhet omfattar allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

DEN åländska modellen med en helt självgående sjukvårdsorganisation ändras inte på grund av den finländska social- och sjukvårdsreformen eftersom öriket inte ingår i något välfärdsområde.

Då alla läkare inom såväl primär- som specialsjukvården arbetar i samma organisation och fysiskt nära varandra finns det goda möjligheter till diskussion och konsultation kollegor emellan. Ledningen arbetar nära verksamheten och beslutsvägarna är korta.

”Genom samarbete med universitetssjukhusen i Åbo, Helsingfors och Uppsala är även nordisk toppkompetens inom nära räckhåll, säger bitr chefläkare Jun Nagamori. Sjukhuset har en egen helikopter som finns tillgänglig dygnet runt för akuta sjukdomsfall i övärlden samt brådskande transporter till samarbetssjukhusen.”

Hälsocentralläkare Päivi Hämelahti har bott på Åland med sin familj sedan 2018.

”Jag hade rest mycket på Åland sedan barndomen och ville nu i vuxen ålder testa på att bo ett år här tillsammans med familjen. Efter det året hade ingen av oss en tanke på att lämna ön. Här är allting väldigt familjevänligt och skolorna jättebra med små gruppstorlekar”, säger hon.

Med ungefär 50 olika modersmål representerade bland Ålands nästan 30 000 invånare är invandrarna en väl integrerad del av samhället.

”Det var inte heller några problem att få en bostad. Här är dessutom ett överraskande rikt kulturliv och mycket att göra på fritiden. På jobbet är våra mångsidiga matbordskonsultationer toppen”, säger Hämelahti.

Jun Nagamori poängterar att Åland har Finlands friskaste befolkning, välfungerande sociala strukturer och en väl utbyggd modern sjukvård.

”Trots vår litenhet har vi har ambitionen att leverera minst lika högklassig vård som fastlandet och erbjuder en intressant arbetsmöjlighet för läkare från Finland.”

MERA INFORMATION FINNS PÅ AHS.AX SAMT WWW.ALANDLIVING.AX Ålands hälso- och sjukvård har en tradition med livliga matbordskonsultationer.

Mainos