Caacbd6a 0115 46c9 a6aa 38e6894299fa

9Lives pelastaa kuntien kotihoidon

9Lives on ensihoito- ja sairaankuljetusyrityksenä tutuksi tullut suomalaisyritys. Vuoden vaihteessa se laajensi toimintaansa kotihoidon puolelle. Toimitusjohtaja Matias Järnefelt kertoo nyt, miksi panostus kotihoitoon maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin muualla sote-järjestelmässä.

K

un senioriasiakas hoidetaan kotona tarpeeksi laadukkaasti, häntä ei tarvitse siirtää päivystykseen hoitamaan akuuttia, mutta väliaikaista ongelmaa. Niin potilas kuin julkinen terveydenhoitokin hyötyvät.

9Lives on Suomen johtava liikkuvien terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottaja. Sen juuret ovat ambulanssipalveluissa, mutta vuonna 2021 se laajensi palveluvalikoimaansa yritysostolla ja onkin nykyisin yksi Suomen suurimmista yksityisistä kotihoitopalvelujen tuottajista. Kotimainen yritys haluaa olla ratkaisemassa sosiaali- ja terveysalan kahta kroonista ongelmaa; sitä että määrärahat eivät riitä ja että hoitohenkilöstöstä on pulaa.

Ei tuntihintashoppailua

9Lives Oy:n toimitusjohtaja Matias Järnefelt ymmärtää, että monissa kunnissa sosiaali- ja terveysalan talouden suunnitteluun liittyy huoli vuoden 2023 talouden alijäämäisyydestä. Haastetta on jo tuonut väestön ikääntyminen, sillä noin 45 % sote-kustannuksista muodostuu yli 65-vuotiaiden ja noin kolmannes yli 75-vuotiaiden hoidosta, jälkimmäinen vastaa noin 7 miljardia euroa. Tällä hetkellä Suomessa elää noin 600000 yli 75-vuotiasta ja vuonna 2030 määrä on jo 800000. - Tilanne on jo nyt kriisiytynyt. Olemme tutkineet aihetta jo jonkin aikaa ja tunnistaneet huonosti toimivan ikäihmisten kotihoidon ehkä suurimmaksi juurisyyksi sote-järjestelmän haasteisiin, Järnefelt sanoo.

  • Meistä rahat käytetään väärässä paikassa.

Järnefelt nostaa esimerkiksi päivystyksen asiakaskunnan, josta suuri osa on myös kotihoidon asiakkaita.

  • Moni heistä olisi pitänyt voida hoitaa kotihoidon piirissä, mutta kotihoidossa ei ole osaamista tai tukitoimintoja ratkaisemaan akuutteja, mutta väliaikaisia ongelmia. Kotihoidon toimijoiden pitäisi myös pystyä hoitamaan koteihin sairaalatason palveluja. Kotihoidon palvelut on voitu kilpailuttaa niin alas, että otetaan järjestään alin tuntihinta. Tämä johtaa siihen, että valitut palveluntuottajat eivät pysty pyörittämään toimintaa.

Järnefelt kertoo, että kyseisessä tilanteessa asiakas lähetetään päivystykseen, josta hänet voidaan siirtää vuodeosastolle – jos siellä on tilaa.

  • Olen kysellyt aiheesta talojen sisältä ja kuullut, että vuodeosastoilla on suuri määrä siirtoa odottavia potilaita, koska kotihoito ja asumispalvelut eivät vedä. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on selvästi kalliimpaa kuin kotihoito, ja muuttuu kalliimmaksi velvoittavien hoitajamitoituksien kiristymisen vuoksi. Kaiken lisäksi suurin osa ikäihmisistä haluaisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään!

Kotihoidon kehittäminen on ratkaisu

Työhyvinvointiin ja henkilökuntansa jaksamiseen panostava 9Lives ehdottaakin, että toiminnassa otetaan käyttöön monituottajamalli, joka pohjautuu laadukkaiden kumppaneiden käyttöön. - Meillä on valmiina useita keinoja, joilla voidaan fiksusti ratkaista niin palvelukapasiteetin puutetta kuin varmistaa hyvä asiakastyön laatu.

Hyvän työnantajabrändin ja ketterän toimintamallinsa ansiosta 9Lives on pystynyt myös harppauksenomaisesti lisäämään hoitajien ja hoidettavien potilaiden määrää tilanteissa, joissa muut yksityiset palveluntuottajat ovat vetäytyneet ja kaupungin oma kotihoito ei ole pystynyt vastaamaan tarpeeseen. Matias Järnefelt pyytääkin hyvinvointialueensa ja kuntansa päättäjää ottamaan yhteyttä ja kuulemaan ratkaisuehdotuksen oman alueensa tarpeisiin.

Ota yhteyttä: www.9lives.fi

Mainos