9f000356 b036 43ff b9a0 a402d345d33c

Keusotesta kokonaisvaltaisen kivunhoidon edelläkävijä

Keusote on kehittänyt ainutlaatuisen, moniammatillisen ja kokonaisvaltaisen kivunhoidon toimintakokonaisuuden perusterveydenhuoltoon. Vastaavaa koko hyvinvointialueen laajuista kivunhoidon kokonaisuutta ei tiettävästi ole käytössä muilla sote-alan toimijoilla

K

ehitetty kivunhoidon hoitopolku tarjoaa monipuolisesti palveluja kipupotilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Kyse on erittäin merkittävästä uudistuksesta niin kipupotilaille itselleen kuin myös yhteiskunnallisesti.

”Paremmalla kivunhallinnalla voidaan lisätä potilaiden arjen toiminta- ja työkykyä sekä vähentää sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä ja näistä aiheutuvia kustannuksia”, kertoo ylilääkäri, lääketieteen tohtori Maiju Marttinen Keusotelta.

Moniammatillista yhteistyötä ja vaikuttavia hoitopolkuja

”Kivunhallintaan luotu toimintamalli tähtää pitkittyneestä kivusta kärsivän asiakasryhmän tunnistamiseen. Se näkyy asiakkaalle aidosti monialaisena yhteistyönä ja jäsenneltynä hoitopolkuna sekä yksilöllisenä, oikea-aikaisena ja vaikuttavana tukena”, kiteyttää Marttinen.

Monialaisella yhteistyöllä varmistetaan esimerkiksi lääkärien ja fysioterapeuttien aito yhteistyö sekä vaikkapa vakavien unihäiriöiden ja merkittävien mielenterveyden ongelmien huomiointi kiinteänä osana kivunhallinnan prosessia. Asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan ohjataan myös esimerkiksi Kelan ja TE-palvelujen pariin.

Terveyskeskuslääkärit Keusotella voivat saada kipuun liittyvissä asioissa konsultointia paitsi koulutetuilta oman yksikön asiantuntijoilta, myös erityisosaajilta Keusoten muista yksiköistä ja erikoissairaanhoidosta. Keusote järjestää myös pitkittyneestä kivusta kärsiville asiakkaille kokonaisvaltaista vertaistukea kivunhallinnan kurssien muodossa.

”Kurssien tavoitteena on yhdessä potilaan kanssa löytää keinoja, joiden avulla kivun haittaavuus elämän eri osa-alueilla olisi mahdollisimman vähäinen, ja joita toteuttamalla potilas voi myös itse aktiivisesti hoitaa kiputilannettaan. Kursseista on saatu erittäin hyvää palautetta”, toteaa Marttinen.

Oireiden hoidosta kokonaisvaltaisiin, räätälöityihin sote-palveluihin

Uutta kipupotilaiden hoitopolussa on ennen kaikkea se, että ihminen nähdään aidosti yksilöllisenä kokonaisuutena. Ei hoideta pelkästään oiretta, eli vaikkapa selkäkipua, vaan pureudutaan potilaan koko elämänpiiriin ja huomioidaan myös, miten selkäkipu vaikuttaa arkeen ja elämänlaatuun.

Palvelukokonaisuus räätälöidään asiakkaalle moniammatillisen tiimin toimesta. Asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan tiimissä voi olla mukana esimerkiksi lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, farmaseutti, sosiaalityöntekijä, työkykyasiantuntija, mielenterveys- ja päihdeasioiden asiantuntijat ja kokemusasiantuntija. Myös asiakas itse on aktiivisesti mukana toimijana ja vaikuttajana omassa kuntoutuksessaan. ”Moniammatillisella yhteistyöllä varmistamme oikeasti toimivat ja kestävät hoitosuunnitelmat ja -tulokset. Kivun hoitopolku on täysimittaisessa käytössä terveysasemilla tämän vuoden aikana. Jo nyt on nähtävissä erittäin hyviä asiakkaiden toimintakyvyn kohoamisia”, hehkuttaa Marttinen.

Heräsikö kiinnostus työhön sote-alalla? Keusotelta löydät monipuoliset uramahdollisuudet: keusote.fi/toihin-meille

Teksti: Katja Männistö Kuva: Iiro Rautiainen

Mainos