A819db5c 0dff 43dd 9afc 9a503524dcdb

Asiakas energiavaikuttajana -hanke: Energiayhtiöt nostavat asiakkaan aktiiviseksi vaikuttajaksi

Viiden energiayhtiön yhteisessä tutkimushankkeessa energiayhtiöiden valitut asiakkaat saavat käyttöönsä eri teknologioihin perustuvia älykotijärjestelmiä, jotka ohjaavat sähkön kulutusta. Syksyllä käynnistyneessä kokeilujaksossa kerätään asiakaskokemuksia ja dataa uusien palvelujen kehittämiseksi.

A

siakas energiavaikuttajana -hankkeen tekee poikkeukselliseksi, että se on usean yhtiön tutkimusyhteistyötä, jossa asiakkaat muodostavat useiden satojen koekäyttäjien joukon. Ainutlaatuista on myös, että puolen vuoden kokeilujakso kattaa yhden teknologiaratkaisun sijaan useita erilaisia vaihtoehtoja kodin älykkääseen energianhallintaan.

Yhteiskunnallisesti merkittävä hanke

Tutkimusyhteistyössä ovat mukana KSS Energia Oy, Leppäkosken Energia Oy, Lännen Omavoima Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Vaasan Sähkö Oy. Pitkään toimineet alueelliset yhtiöt tuntevat hyvin asiakkaansa ja heidän tarpeensa.

Yhtiöille vastuullinen läsnäolo ihmisten arjessa tarkoittaa tämän päivän lisäksi katseen luomista kauas eteenpäin. Hankkeen tulokset toimivatkin pohjana kunkin energiayhtiön itsenäiselle palvelukehitykselle, jota jokainen yhtiö tulee tekemään täyttääkseen omien asiakkaidensa tulevia toiveita ja tarpeita.

Sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan sähkön tuotantoa halutaan kasvattaa nopeasti ja sähköinen liikenne lähestyy vauhdilla läpimurtovaihetta. Nämä ovat esimerkkejä uuden teknologian käynnistämistä, kestävää kehitystä tukevista monista muutoksista. Ne yhdessä saavat aikaan energiamurroksen, jonka edistämiseen ovat sitoutuneet yritysten lisäksi yhteiskunnalliset päättäjät.

Käyttäjät mukaan laadukkailla palveluilla

Älykäs sähköverkko pitää yllä sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Energiamurroksessa siitä on kehittymässä palvelualusta, johon tarvitaan mukaan myös sähkönkäyttäjät.

Heidän älykotijärjestelmänsä tasaavat verkon kuormitusta esimerkiksi seuraamalla sähkön hinnan hetkellisiä muutoksia ja ohjaamalla niiden perusteella kodin sähkön käyttöä optimaalisesti. Käyttäjät saavat tästä taloudellista hyötyä usealla eri tavalla.

Älykotijärjestelmien laajamittainen käyttöönotto edellyttää, että sähkönkäyttäjät voivat valita itselleen sopivan järjestelmän tai palvelun, ja ottaa sen helposti käyttöön. Käytännössä se merkitsee, että jokaisen tarjottavan palvelun tulee olla huolellisesti suunniteltu ja testattu kokonaisuus aina teknologiasta ja asennuksesta tulevaisuuden muutoksiin asti.

Tähän energiayhtiöt hakevat nyt valmiuksia Asiakas energiavaikuttajanahankkeella.

Kokeilujakso kattaa yhden teknologiaratkaisun sijaan useita erilaisia vaihtoehtoja kodin älykkääseen energianhallintaan.

IMG_1780.PNG

Mainos