Cde839c4 fffa 4bd9 8c4b 12ee46502377

Terveelliset ja turvalliset tilat huomiselle

Teijo-Talot Oy juhlii 20. toimintavuottaan keskittymällä entistä terveellisempään ja turvallisempaan rakentamiseen, joka palvelee rakennusten koko elinkaarta. Olemme saavuttaneet mm. Joutsenmerkkirakentamisen Perusluvan, jonka avulla olemme kasvattaneet osaamistamme kokonaisvaltaisesti paremmassa rakentamisessa.

J

outsenmerkkirakentamisen avulla rakennushankkeita ohjataan tiukan kriteeristön perusteella, joka ottaa kantaa energiataloudellisuuteen, talotekniikan tarveohjaukseen, päivänvalo- ja äänimaailmaan, ympäristöystävällisiin materiaaleihin ja kemikaaleihin sekä rakennushankkeen kokonaisvaltaiseen laadun- ja kosteudenhallintaan. Uutena pisteytettävänä seikkana Joutsenmerkki-kriteeriin on lisätty hiilijalanjälkilaskenta, joka noudattaa Ympäristöministeriön testaus- ja pilotointivaiheessa olevaa laskentamenetelmää.

Heidi-Karlsson-laatupaallikko-joutsenmerkki.jpg

Puurakentamisella ekologista säästöä

Huomioimme vähähiilisyyttä erityisesti puurakentamisella, mutta myös tehokkaalla materiaalikäytöllä ja materiaalihukan hyötykäyttönä ja jätelajittelulla: suurin osa tuotantoon soveltumattomista materiaalijäämistä kierrätetään hyötykäyttöön tai uusiomateriaaliksi. Tuotevalintoja tehdessämme panostamme ympäristö-, asentaja- ja käyttäjäystävällisiin tuotteisiin, jotka ovat mm. vesiohenteisia ja matalaemissoivia. Olemme karsineet myös muovituotteiden käyttöä mm. lattiamateriaaleissa. Käyttämämme puutuotteet ovat vähintään 70 prosenttisesti PEFC-sertifioituja. Lisäksi hyödynnämme runsaasti teollisen toiminnan luomia mahdollisuuksia käyttää kestomuottikalustoa, vakioituja nostimia, joilla saavutetaan runsaasti ekologista säästöä.

teijotalot-puurakentaminen-koulu-rpvk.jpg

teijotalot-puurakentaminen-koulu-pvk.jpg

Huolellinen suunnittelu vaikuttaa rakennuksen koko elinkaareen

Pohjoismaista rakentamisen kiertotaloutta käsittelevän raportin mukaan rakennuksen arvovirrassa kulkevat rakennustuotteiden suunnittelu ja raaka-ainevalinnat, rakennuksen suunnittelu, rakentamisen prosessi, rakennuksen käyttö ja ylläpito, saneeraukset ja purku. Eli suunnittelijoilla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitä rakennuksesta jää jäljelle käytön jälkeen ja, miten paljon sen osia tai materiaaleja voidaan hyödyntää. Rakennushankkeiden elinkaari alkaa siis versota varhain ennen hankinta- tai urakkasopimusten allekirjoittamista, ja rakennushankkeen lopullinen elinkaaren pää kaukaa tulevaisuudesta. Mutta on hyvä katsoa vielä sitä kauemmas, siihen miten materiaaleja voidaan jatkokäyttää tai -jalostaa.

Iisyllä jatkuvaa olosuhdeseurantaa

Materiaalien ja itse rakennustuotteen ominaisuuksien lisäksi olemme ottaneet käyttöön rakennuksiin sijoitetun IISY-olosuhdeseurannan, jonka avulla voimme tarkkailla jo asennettujen kohteiden lämpötila-, kosteus-, CO2- ja TVOC-pitoisuuksia sekä paine-eroja rakennusvaipan yli. Haluamme siten auttaa rakennuksen käyttäjiä tuntemaan viihtyisyyttä ja miellyttäviä sisäilmaolosuhteita sekä löytämään mahdolliset epätasapainotilanteet, jotka voidaan korjata nopeasti esimerkiksi säätötoimenpitein. Tämän sisäilmakumppanuuden avulla haluamme auttaa asiakkaitamme pitämään hyvää huolta tiloista ja käyttämään rakennuksia oikein.

Rakennamme näin Teille tilaa huomiselle.

teijotalot-olosuhdeseuranta.jpg

Rakentamisen kiertotaloutta käsittelevä raportti: www.ym.fi/download/noname/%7BACBB8937-4407-4AF7-8CFE-848E57998437%7D/153214

Kirjoittaja

Heidi Karlsson Laatupäällikkö, Kosteuskoordinaattori PRO Teijo-Talot Oy

Mainos