61482ba6 8f63 4adb a843 c78116c2b13d

Crnet Oy: Vastuullisia uutisia yrityksille ja oppilaitoksille

Crnet Oy on palveluyritys, joka ensimmäisenä Suomessa on keskittynyt yritysten ja organisaatioiden vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Vuonna 2007 perustettu Crnet Oy tarjoaa tietoa, työkaluja ja valmennusta, joiden avulla asiakasyritysten ja -organisaatioiden on mahdollista nousta vastuullisen toiminnan edelläkävijöiksi omalla sektorillaan.

C

rnet Oy julkaisee päivittäin yrityksille ja organisaatioille tarkoitettuja. vastuullista johtamista ja vastuullista toimintaa käsitteleviä uutiskirjeitä. Kaikille avoin nettijulkaisu Vastuullisuusuutiset.fi sisältää kuluttajia kiinnostavia ympäristö-, talous- ja hyvinvointiuutisia sekä yliopistojen tutkimusuutisia.

CRnet Tietopankki – CRnet Databank on erityisesti toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajien sekä oppilaiden käyttöön kehitetty tietovarasto, joka sisältää suomenkielisenä 2000 sivua ja englanninkielisenä 1000 sivua perustietoa vastuullisuuden eri osa-alueista eli ilmastonmuutos, kierrätys, kiertotalous, energia, ympäristön suojelu, työterveys- ja turvallisuus, laatuasiat, johtaminen ja vastuullinen toiminta. Tietopankkia pidetään ajantasalla päivittäin julkaistavilla suomenkielisillä ja englanninkielisillä uutiskirjeillä. Päivittäin julkaistaan 25 suomenkielistä ja 20 englanninkielistä uutta uutista. Tietopankissa on myös hakusanoilla toimiva hakutoiminto.

”Järjestelmä tunnistaa suoraan palveluun rekisteröidyn oppilaitoksen tietoverkko-osoitteella ja näin tietopankin käyttäjä ei tarvitse erillistä salasanaa käyttääkseen tietopankkia – kirjautuminen oppilaitoksen verkkoon riittää. Oppilaitosten tietopankki sopii erinomaisesti esimerkiksi liiketoiminnan, ympäristötalouden, teknillisten aineiden ja terveyshuollon opettajille”, Crnet Oy:n toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Tuula Pohjola esittelee.

Päivittäisellä uutistoiminnalla on tärkeä rooli oikean tiedon välittämisessä niin asiakkaille kuin Crnet Oy:n tietopankin päivityksille. Kaikissa uutisissa lähde on aina mainittu ja uutisen oikeellisuus on tarkistettu. Crnet Oy on myös STT:n uutispalvelun asiakas.

Vastuullisia uutisia jokaisena päivänä

VAU Vastuullisuusuutiset.fi on some-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille. Portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin eli viikon jokaisena päivänä ja vuoden jokaisena päivänä.

Tarjolla on myös tilattavissa oleva, maksullinen Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskooste, joka ilmestyy maanantaista perjantaihin kello 11. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Vastaava päätoimittaja on Tuula Pohjola.

Crnet Oy julkaisee viikoittain myös yhteistyökumppaneidensa parhaat käytännöt -uutisia.

VAU Vastuullisuusuutiset.fi on kaiken kansan uutispalvelu. Sivuston uutisilla oli vuonna 2018 ja 2019 yhteensä yli viisi miljoonaa uutistenlukua – eli uutinen on avattu sivustolla”, Pohjola kertoo.

Vastaavasti Twitterissä on kolme vuotta ollut yli 10 miljoonaa VAU-twiittien näyttökertaa vuodessa eli twiiteissä on ollut selkeästi kiinnostavia uutisia.

Crnet Oy välittää päivittäin viittä maksullista uutiskirjettä esimerkiksi isoille yritysasiakkailleen. Uutiskirjeisiin on koottu paljon uutisia myös EU:sta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Australiasta, Kiinasta, Aasiasta ja Afrikasta. Nämä ovat uutisia, jotka vaikuttavat kestävään kehitykseen globaalisti. Aihepiiriin siis kuuluvat uutiset taloudesta, ympäristöstä, johtamisesta, työterveydestä, turvallisuudesta ja kulttuurista.

Kestävä kehitys tietopankissa

Uutiskirjeet päivittävät myös Kestävän kehityksen tietopankkia, jota Crnet Oy on koostanut vuodesta 2007.

Tietopankki on Hämeen Ammattikorkeakoulun ja OKKA-säätiön auditoima. OKKA-säätiö on vakiinnuttanut asemansa tunnustettuna opetusalan kestävän kehityksen asiantuntijatahona. Säätiö vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista. Säätiö on mukana useissa kestävän kehityksen hankkeissa, verkostoissa ja täydennyskoulutuksissa.

Vastuullisen toiminnan koulutuspaketteja

CRnet Verkosto tarjoaa vastuullisen liiketoiminnan valmennuksia, jotka toteutetaan 8‒12 henkilön ryhmissä työpajatyyppisinä koulutuksina Helsingissä tai verkkokoulutuksina ja webinaareina.

Valmennuksiin sisältyy ajankohtaista tietoa liiketoiminnan strategian kehittämiseen, operatiivisen toiminnan tehostamiseen sekä vastuullisuuden aihealueiden viestintään.

Crnet Oy on myös kehittänyt yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa yritysturvallisuuden valmennuskokonaisuuden

Vastuullisuusviestintä on puolestaan kattava viiden päivän valmennuspaketti, joka antaa työkalut yrityksen vastuullisuusviestinnän suunnitteluun ja kriisiviestintävalmiuksien rakentamiseen. Viestinnän pohjana toimivat yrityksen vastuullisuusmittarit ja -indikaattorit, joihin paneudutaan omana kokonaisuutenaan.

Riskienhallintakoulutuksessa CRNet verkosto rakentaa neljän intensiivisen valmennuspäivän aikana osallistujalle työkalut yrityksen turvallisuusriskien tunnistamiseen, analysointiin ja hallintaan. Samalla luodaan katsaus työterveysseikkoihin sekä erityistilannejohtamisen edellytyksiin.

Kuvassa: Tuula Pohjola (Kuva: Mari Laesterä)

www.crnet.fi

CRnet_logo_fe_470x0_0100.jpg

Mainos